4% of survey complete.
Talentdeling staat voor het gedeeld inzetten van talent over organisaties heen in het kader van talentinzet en -ontwikkeling, innovatie of flexibiliteit. Door middel van talentdeling bieden we een oplossing voor een aantal tewerkstellingsproblemen welke vandaag de dag bij zowel bedrijven als individuen de kop op steken.

Talentdeling kan ingezet worden in het kader van

• Capaciteitsvraagstukken
Enkira wil op een vruchtbare manier een periode van tijdelijke overcapaciteit/ondercapaciteit overbruggen en op deze manier bijdragen aan de flexibilisering en het competitief vermogen van bedrijven. Tevens willen we vanuit een inspirerende en constructieve dialoog, binnen een veilig socio-juridisch kader, opportuniteiten creëren voor mensen op een vernieuwende manier. De beschikbare tijd in het geval van overcapaciteit biedt medewerkers de mogelijkheid om hun blik te verruimen, talent in te zetten en verder te ontwikkelen.

Voorbeeld
U heeft een tijdelijke overcapaciteit aan ondersteunend personeel. Enkira vindt uw talentdelingspartner (via ons talentdelingsplatform www.talentdeling.be) om uw talent tijdelijk te delen met andere bedrijven in functie van individuele en organisatiedoelstellingen.

Heeft u nood aan talent, maar niet op full time basis? Dan kan u dit talent delen met andere werkgevers.

• Leren on the job
Met talentdeling zet Enkira “leertrajecten on the job” op voor medewerkers. Dit is een nieuwe, verrijkende stap zowel voor medewerkers als voor bedrijven. Op die manier wil Enkira het leren in de praktijk, als effectieve vorm van leren, stimuleren.

Door de snelle evolutie van kennis worden medewerkers op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak als ze niets doen. Het werken aan employability is dan ook een permanente opdracht voor bedrijven. Enkira wil hiertoe bijdragen met leertrajecten in de praktijk.

Voorbeeld
U heeft een boekhouder die zich wil voorbereiden op een volgende stap in zijn loopbaan als financieel directeur. Hiervoor wil hij graag tijdelijk of gedeeltelijk meelopen met een ander financieel directeur. Enkira faciliteert dit leertraject.

• Kennisdeling & Innovatie
Enkira faciliteert met talentdeling kennisdeling tussen bedrijven en sectoren. Enkira draagt op deze manier bij tot een verhoogde productiviteit en het innovatief vermogen van bedrijven. Innovatie wordt vaak alleen op de strategische agenda geplaatst. Enkira wil door talentdeling aan kruisbestuiving doen waardoor kennismedewerkers sneller hun doelstellingen en projecten kunnen realiseren.

Voorbeeld
U wil talentmanagement introduceren in uw organisatie en hiervoor een beroep doen op een medewerker die dit reeds succesvol heeft geïmplementeerd binnen een andere organisatie.

• Het blijvend boeien en binden van medewerkers
Om te voorkomen dat medewerkers vastgeroest raken in de organisatie, niet langer evolueren, risico lopen op burn-out,… wil Enkira door middel van talentdeling medewerkers nieuwe opportuniteiten aanreiken waardoor zij opnieuw verbinding maken met hun talent en passie. De organisatie krijgt een medewerker terug met nieuwe kennis, energie en motivatie.

Enkira wil bedrijven door middel van talentdeling ondersteunen en medewerkers de mogelijkheid geven om deel te nemen aan projecten binnen en/of buiten de organisatie om hen zo blijvend te boeien en binden.

Voorbeeld
Wil u het talent en/of passie van uw medewerker meer en beter inzetten? Enkira biedt via deeltijdse en/of gedeeltelijke talenttrajecten (lees inzet op projecten in andere organisaties) nieuw groeiperspectief en bijkomende motivatie voor uw medewerkers waardoor u hen kan boeien en binden op lange termijn.

Meer informatie hierover vindt u op www.enkira.be.
Deze vragenlijst geeft inzicht in hoe talentdeling voor uw organisatie een toegevoegde waarde kan betekenen. De vragenlijst heeft betrekking op het hele bedrijf en hoort dus als bedrijf, en niet individu, te worden ingevuld. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

De antwoorden op deze vragen vormt de leidraad voor verder gesprek met betrekking tot mogelijke talentdelingstrajecten binnen uw organisatie.

Het Enkira team

T