Tänan, et osaled meie konverentsil

Aita meil elu maal paremaks muuta!
Vasta allpool olevatele valikküsimustele ja vajuta nuppu  "Saada ära"

Question Title

* 1. Hetkel elan:

Question Title

* 2. Tegutsen

Question Title

* 3. Kas sinu hinnangul on ettevõtlusega tegelemine maal:

Question Title

* 4. Millest on maal tegutseval ettevõtjal kõige suurem puudus:

Question Title

* 5. Mis takistab ettevõtlustegevuse laiendamist/suurendamist maal:

Question Title

* 6. Mis tunde see sinus tekitab, kui kuuled, et maapiirkondadesse sh ettevõtlusesse jagatakse läbi erinevate fondide miljoneid? 

Question Title

* 7. Kas maapiirkonnas peaks toetama:

Question Title

* 8. Kas toetused peaks olema suunatud rohkem:

Question Title

* 9. Kui suur peaks olema ettevõtluseks eraldatava toetuse osa:

Question Title

* 10. Millele peaks keskenduma, et maal oleks parem elada:

T