Welkom op onze sollicitatie aanvraag

Beste Piloot,
 
Het KB van 8 juni 2017 stelt de bewakingssector in de mogelijkheid om drone technologie en operatoren te leveren aan de politie, brandweer en veiligheidsdiensten. Daarom zetten wij een netwerk op van drone diensten en drone apparatuur vanuit de bewakingssector met opgeleide klasse 1 piloten zodat we binnen de 30 minuten operationeel kunnen zijn op Belgisch grondgebied. Daar stellen we interventie apparatuur en drones ter beschikking om zeer snel een areaal overzicht te kunnen geven van de situatie. Voor meer info verwijzen we u door naar http://odoo.dronematrix.eu/page/droas
 
Indien u interesse heeft om deel uit te maken van onze diensten zouden we u vriendelijk willen vragen om deze vragenlijst even in te vullen. Bedenk wel dat er bepaalde vereisten zijn die absoluut noodzakelijk zijn. Iemand die zich engageert moet ter beschikking staan. Tevens dient u over de noodzakelijke certificaten te beschikken alvorens u aan slag kan.
 
Gelieve deze vragenlijst zo juist mogelijk in te vullen.
 
DroaS is een nieuwe service waarbij het private bewakingsbedrijf drone piloten inzet op politionele of overheidsopdrachten.
 
Wij zoeken dus drone piloten die een scholing zullen volgen als bewakingsagent. Dit attest is noodzakelijk om de opdrachten te kunnen uit voeren.
 
U dient dus nu in het bezit te zijn van een geldig DGLV klasse 1 drone piloot brevet of hier kortelings over te kunnen beschikken.
 
U dient over een BTW nummer te beschikken om u diensten te kunnen aanrekenen.
 
Dus de vereiste is dat u bereid bent in een werkrooster systeem te werken als zelfstandige.
 
Alle drone gerelateerde materialen zullen ter beschikking gesteld om de opdracht uit te voeren waarvoor u de nodige opleiding dient te volgen.
 
Hierna volgen een aantal vragen die u dient te beantwoorden - deze vragen dienen positief te zijn om verder te gaan naar de volgende vragen. 
 
Wij danken u voor uw interesse en zullen zeer snel met u contact opnemen.

Kan u voldoen aan bovenstaande vereisten?

Question Title

* 1. Kan u voldoen aan bovenstaande vereisten?

Bent u bereid om 's nachts te werken

Question Title

* 2. Bent u bereid om 's nachts te werken

Bent u bereid om in het weekend te werken

Question Title

* 3. Bent u bereid om in het weekend te werken

S-Drones voorziet een opleiding inzake bewakingsagent.

Question Title

* 4. S-Drones voorziet een opleiding inzake bewakingsagent.

Voor deze job dien je stress bestendig te zijn.

Question Title

* 5. Voor deze job dien je stress bestendig te zijn.

Blanco strafregister, deze job vereist een volledig zuiver strafregister

Question Title

* 6. Blanco strafregister, deze job vereist een volledig zuiver strafregister

Je dient over een wagen te beschikken om u naar de opdracht te begeven

Question Title

* 7. Je dient over een wagen te beschikken om u naar de opdracht te begeven

 
11% of survey complete.

T