Screen Reader Mode Icon

"Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov."

Trg dandanes vedno glasneje zahteva zelene izdelke. Konkurenčnost na trgih obstoječih in prihajajočih industrij pogojujejo, več kot upravičeno, vse strožje zahteve za varovanje okolja in zdravja. Te se odražajo v iskanju lokalno dostopnih in obnovljivih materialov, v uvajanju tehnologij predelave materialov in v industrijski proizvodnji izdelkov, ki za okolje predstavljajo čim manjšo obremenitev ter v uveljavljanju učinkovitih procesov vnovične uporabe zavrženih izdelkov. Evropska unija spodbuja ekološke inovacije, interdisciplinarnost in čez-sektorsko povezovanje za dvig konkurenčnosti gospodarstva, za zeleno rast in zelena delovna mesta.

V okviru projekta CelKrog je bil skladno z navedenimi smernicami razvit opečni zidak iz reciklata, ki vsebuje okvirno 15 % recikliranega materiala (morski mulj in papirniški mulj slovenskih papirnic).

Ker želimo ugotoviti, kako trg sprejema reciklirane proizvode, vas prosimo, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj.

Anketa vam ne bo vzela več kot 5 minut vašega časa, nam pa bodo vaši odgovori dragoceni pri nadaljnjih usmeritvah.
Najlepša hvala,
Koordinatorica RRP4, dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž. kem. inž.
 
Zahvala
Program CEL.KROG: »Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov« (številka pogodbe: OP20.00365), sofinancirano s strani Republike Sl
ovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropske Unije, Evropski sklad za regionalni razvoj, 2016–2020.

Question Title

CelKrog logo

Question Title

* 1. Starost
(Če ne želite odgovoriti, prosimo, označite)

Question Title

* 2. Spol
(Če ne želite odgovoriti, prosimo, označite)

Question Title

* 3. Kaj je po vašem mnenju pomembno pri nakupu gradbenih materialov/produktov?

  Zelo pomembno Pomembno Dokaj nepomembno Nepomembno
Toplotna izolativnost
Zvočna izolativnost
Prijaznost proizvodnje do okolja
Ohranjanje naravnih virov
Možnost recikliranja
Cena
Zahtevnost gradnje
Hitrost gradnje
Lokalna dobavljivost

Question Title

Opeka iz redne proizvodnje (levo) in opeka iz reciklata (desno)

Question Title

* 4. Ali opazite razliko med opekama na sliki? (Pomembno: razlika med opekama ni v dimenziji opek!)

Question Title

* 5. Ali je slabši izgled (vidne nepravilnosti) ob siceršnjih enakih ali boljših lastnostih pomemben pri odločitvi za izbiro opeke iz reciklata?

Question Title

Vidne nepravilnosti na opeki iz reciklata

Question Title

* 6. Bi se odločili za nakup recikliranega gradbenega produkta s slabšim izgledom, ob predpostavki, da ima enake mehanske in fizikalne lastnosti kot običajen gradbeni produkt?

Question Title

* 7. Kakšno vrednost recikliranega gradbenega produkta pričakujete glede na primerjavo z običajnim gradbenim produktom?

0 of 7 answered
 

T