Question Title

* 1. Ad, Soyad, Atanızın adı/ Имя, Фамилия, Отчество/ Name, Surname, Father's Name

Question Title

* 2. Bağçamız açıldığı halda, övladlarınızı bağçaya yollamağa hazırsınızmı?/ В случае открытия садика, готовы ли вы отправить ваших детей в садик?/ In case if kindergarden opens, will you send your children there?

Question Title

* 3. Ailə üzvlərinizdən COVİD-19 tutalan olubmu?/ Среди членов вашей семье есть переболевшие COVID-19?/ Has any member of your family been sick with COVID-19?

Question Title

* 4. Ailə üzvlərinizdən COVİD-19 tutalan varsa, müddəti qeyd edin/ Если среди членов вашей семьи есть переболевшие COVID-19, то укажите период/ If your Family member has been sick with COVID-19, please indicate the period

Question Title

* 5. Pandemiya dövründə xaricə səyahət etmisinizmi?/ В период пандемии путешествовали ли вы за границу?/ Did you travel somewhere out of the country during the pandemic period?

Question Title

* 6. Səyahət etmisinizsə ölkəni və tarixləri qeyd edin./ Если вы путешествовали за границу, то укажите страну и даты./ If you were traveling during the pandemic period, please indicate the country and dates.

Question Title

* 7. Övladınızda xroniki xəstəliklər varmı?/ Имеются ли у вашего ребенка хронические заболевания?/ Does your child have chronic diseases?

Question Title

* 8. Övladınızda xroniki xəstəlik varsa, xəstəliyi qeyd edin. / Если у вашего ребенка имеются хронические заболевания, то укажите их/ If your child has chronic diseases, please indicate them.

Question Title

* 9. Əlaqə/ Контакты/ Contacts

Question Title

* 10. Təklif və iradlarınız/ Предложения и пожелания/ Suggestions and wishes

0 of 10 answered
 

T