Da er Oslo arkitekturtriennale (OAT) over for denne gang, og vi håper du har hatt en god triennalehøst!
Vi veldig gjerne vite hvordan du har opplevd OAT2013, slik at OAT kan bli enda bedre frem mot 2016. Fristen er 17. desember.
På forhånd tusen takk for at du tar deg tre minutter til å svare på 9 enkle spørsmål!
//
Oslo Architecture Triennale (OAT) 2013 has come to an end, and we hope you had a good triennale!
We would love to know how your OAT2013 experience was, so OAT can be even better towards the next triennale in 2016. The deadline is December 17.
Thank you very much for taking three minutes to answer our 9 simple questions!

T