Question Title

* 1. Kontaktinfo

Question Title

* 2. Hva er hovedvirksomheten til selskapet ditt?

Question Title

* 3. Hvilke artister/band/låtskrivere representerer dere og hva slags rettigheter forvalter dere på vegne av dem?

Question Title

* 4. Fortell kort om deres internasjonale virksomhet?

Question Title

* 5. Hva er ditt ansvarsområde i selskapet? Har du lederansvar i dag?

Question Title

* 6. For å kunne gjøre samlingene så praktiske som mulig ønsker vi at deltakerne tar med et praktisk prosjekt knyttet til deres daglige drift (artistprosjekt, forretningsutviklingsprosjekt). Hva slags prosjekt ønsker du å ta med inn i Master? Hva slags mål har du for dette prosjektet i året som kommer?

Question Title

* 7. Hva er din motivasjon for å delta på Master? Hva er dine største utfordringer per dags dato i din arbeidshverdag? Hva skulle du gjerne lært mer om?

Videointervju:

Legg med et kort videoklipp (min 2min - max 3 min) der du svarer på kun ett av følgende spørsmål:

  1. Fortell om en gang ting gikk skikkelig skeis og hva du lærte av opplevelsen.
  2. Hvordan tror du covid-19 kommer til å endre måten musikkbransjen jobber på og hvordan tenker du at ditt selskap kan rigge dere godt til allerede nå?
  3. Hvem eller hva gir deg energi i jobben? Hva motiverer deg til å jobbe i denne bransjen?
* OBS! Start videoen med å introdusere deg med navn og selskap. 

Klippet kan lages på tlf og sendes nina@musicnorway.no. Merk filen med fullt navn på søker og inkl "Master-søknad" i subjekt-feltet. Om filen er for stor, bruk https://wetransfer.com / dropbox eller lignende. 

(Klippet blir selvfølgelig holdt konfidensielt og kun til brukt som en del av den totale søknads vurderingen så ikke vær redd for å by litt på deg selv : ).
Takk for din søknad til Master 2020. Du hører fra oss ila juni måned!

T