Enkätundersökning av unga vuxna från HS familjer

Denna enkät syftar till att samla in information om behoven hos dem som är i riskzon för Huntingtons sjukdom, genbärare och de familjemedlemmar som varit i riskzonen men inte bär på HS-mutationen. Detta omfattar INTE personer som har tydliga symptom på HS. Uppgifterna kommer att användas för att hjälpa EHDN Young Adult Working Group (YAWG, www.euro-hd.net) att fokusera en del av sin verksamhet till förmån för unga vuxna från HS familjer.

T