GDPR in uw bedrijf

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wijziging van de Europese wetgeving over de privacy. Ze zorgen voor transparantie, juistheid en integriteit. Verwerkt uw organisatie de gegevens van EU-burgers? Dan moet u uw bedrijfsvoering vanaf 25 mei 2018 afstemmen op de GDPR.

Question Title

* 1. Heeft uw bedrijf concrete maatregelen genomen in het kader van de GDPR?

Question Title

* 2. Wie is binnen uw bedrijf op de hoogte van GDPR?

Question Title

* 3. Heeft uw bedrijf advies ingewonnen rond GDPR?

Question Title

* 4. In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?

  Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Geen mening
De invoering van GDPR is een goede zaak voor de consument
De invoering van GDPR is een goede zaak voor bedrijven
De invoering van GDPR zal het aantal datalekken terugdringen
De directie neemt de GDPR risico’s niet echt ernstig
De privacyregelgeving verandert zo snel dat het bedrijf niet kan volgen

T