Σχετικά με εμένα

Question Title

* 1. Φύλο:

Question Title

* 4. Η ασθένεια / διαταραχή μου:
(Παρακαλούμε γράψτε το πλήρες όνομα)

Question Title

* 5. Έχω αυτήν την Ασθένεια/ Διαταραχή από:

Question Title

* 6. Οικογενειακή κατάσταση:

Question Title

* 7. Έχετε παιδιά ?

Question Title

* 8. Πόσο συχνά :

  Καθημερινά Τουλάχιστον 3 φορές την βδομάδα Μία φορά την βδομάδα Μερικές φορές το μήνα Μία φορά το μήνα Σχεδόν ποτ΄ρ
Αθλείστε
Κοινωνικοποιήστε με φίλους
Ασχολείστε με κάποιο χόμπι
Τρώτε Υγιεινά

T