Λήπτες της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι όλες οι Επιχειρήσεις Τουρισμού, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα
1. Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ)  ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
2. Έχουν κάνει έναρξη μέχρι την 31.12.2020
3. Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019
4. Απασχολούσαν το 2019 προσωπικό ίσο τουλάχιστον  με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) 

Question Title

* 2. ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Question Title

* 3. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ?

Question Title

* 4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΧΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019?

Question Title

* 5. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ?

Question Title

* 6. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ?

Question Title

* 7. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις

Διευκρινίστε ό,τι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αίτησής σας.

Question Title

* 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τηλέφωνο και email στα αντίστοιχα πεδία.
Οι προτάσεις θα εξετάζονται με ΑΥΣΤΗΡΗ σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο παράδοσης δικαιολογητικών στην Openmind εφόσον κριθούν κατάλληλες για υποβολή μετά από την προαξιολόγηση.

Η Openmind Consulting είναι εταιρία πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO 9001:2008 και τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του.

T