Question Title

* 1. Име и фамилия

Question Title

* 2. имейл

Question Title

* 3. Телефон

Question Title

* 4. Име на училището

Question Title

* 5. град

Question Title

* 6. Предмет, който преподавате

Question Title

* 7. На кои класове преподавате

Question Title

* 8. Педагогически стаж

Question Title

* 9. Пол

Question Title

* 10. Моля, опишете вашия опит, свързан с преподаването на Холокост и правата на човека (макс. 500 думи) (можете да попълните и на английски език)

Question Title

* 11. Каква е вашата мотивация за участие в семинара? (макс. 400 думи) (можете да попълните и на английски език)

Question Title

* 12. Какви са вашите очаквания за семинара? (200 думи) (можете да попълните и на английски език)

T