Zašto dijalog i vizija za mlade ?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Federalno ministarstvo kulture i sporta. Institut za razvoj mladih KULT je rješenjem Vlade FBiH imenovan za pružanje podrške u procesu izrade Strategije prema mladima FBiH. Doprinos Instituta Vladi FBiH u procesu izrade Strategije odnosi se na stručno-konsultativnu podršku.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je zajedno sa Institutom 2013.g. uradilo Analizu stanja i potreba mladih Federacije BiH na osnovu kojeg je u započeo proces izrade strategije. U cilju razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima Radna grupa Vlade FBiH će na dvodnevnom događaju „Dijalog: Strategija prema mladima FBiH“ otvoriti dijalog sa interesnim stranama kako bi se čula mišljenja i prijedlozi za ovaj važan dokument za mlade u FBiH.

O svemu ovome želimo čuti i tvoje mišljenje!
Ispuni kratki upitnik kako bi podržao/la kreiranje prve strategije prema mladima u FBiH.

T