Prvi dio – Aktivnosti Društva

Question Title

* 1. Kojoj dobnoj skupini pripadate?

Question Title

* 2. Kojoj Podružnici Društva pripadate?

Question Title

* 3. U kojem tipu laboratorija radite?

Question Title

* 4. Sudjelujete li aktivno u radu Društva (Tijela Društva, Radne skupine, delegat Skupštine)?

Question Title

* 5. Ocijenite rad Društva u prošlom sazivu (od 2018.- 2022. godine):

Question Title

* 6. Izdvojite do tri (3) stvari s kojima ste do sada bili zadovoljni u radu Društva?

Question Title

* 7. Izdvojite do tri (3) stvari s kojima NISTE bili zadovoljni u radu Društva?

Question Title

* 8. Sudjelujete li na sastancima Podružnice?

Question Title

* 9. Ocijenite rad svoje podružnice

  Izrazito loš Loš Dobar Vrlo dobar Izvrstan
Zagrebačka regija
Slavonija i Baranja
Primorsko-goranska, Istarska i Lička
Sjeverozapadna Hrvatska
Dalmacija

Question Title

* 10. Sudjelujete li u e-seminarima u organizaciji HDMBLM-a?

Question Title

* 11. Ocijenite zadovoljstvo e-seminarima

T