Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. UW SECTOR

In welke sector(en) bent u op dit moment actief? Wij willen dit graag weten zodat wij u de meest relevante informatie kunnen geven.

Question Title

* 2. TECHNOLOGIEREVOLUTIE - VANDAAG

Geef aan welke impact de volgende gebieden hebben op uw bedrijf.

  Geen Beperkt Aanzienlijk Revolutionair Weet niet
Mobiele applicaties
Big data
Blockchain
Internet of Things
Robotica
Industry 4.0

Question Title

* 3. TECHNOLOGIEREVOLUTIE - 2022

Geef aan in welke volgorde deze technologiegebieden volgens u de komende drie jaar invloed zullen hebben op uw bedrijf.
 (1 = grootste invloed)

Question Title

* 4. INNOVATIE BINNEN DE BRANCHE

Geef aan welke impact de volgende innovatiegebieden op uw bedrijf zullen hebben tegen 2022.

  Geen Beperkt Aanzienlijk Revolutionair Weet niet
Nieuwe verpakkingen, bijv. in verband met duurzaamheid
Koolstofneutrale transportmethoden
Koolstofneutrale fabrieken
Trends op het gebied van biologisch voedsel
Tegengaan van voedselverspilling en recycling
Eerlijke handel / maatschappelijk verantwoord ondernemen
Traceerbaarheid - Van boer tot bord
AGF-abonnementen (bijv. groentepakket wekelijks/maandelijks thuisbezorgd, etc.)

Question Title

* 5. MILIEUPROBLEMEN TEGEN 2022

“Rond het jaar 2030, over 10 jaar, 252 dagen en 10 uur, zullen wij een onomkeerbare kettingreactie in gang zetten, waar wij als mensen geen controle over hebben en die hoogstwaarschijnlijk het einde zal betekenen van onze beschaving zoals wij die nu kennen. Tenzij in die tijd in alle aspecten van de maatschappij permanente en ongekende veranderingen hebben plaatsgevonden, waaronder een verlaging van de CO2-emissies met minimaal 50%." - (Greta Thunberg, 23 april 2019) 

Welke van de onderstaande milieuproblemen zullen volgens u de grootste impact hebben op de AGF-sector tegen 2022?

Question Title

* 6. VIJF PIJLERS VAN EEN DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

Heeft uw bedrijf een strategisch plan klaar voor het volgende?

  Ja Nee Weet niet
Klimaatverandering
(bijv. broeikasgassen, logistiek, energie-efficiëntie)
Sourcing van materiaal
(bijv. ethische supply chain, verpakking, traceerbaarheid)
Biodiversiteit 
(bijv. bodemgezondheid, waterbeheer, bestrijdingsmiddelen)
Mensen en organisatie
(bijv. arbeidsomstandigheden, diversiteit, welzijn van medewerkers)
Gemeenschap en gezondheid
(bijv. maatschappelijke betrokkenheid, liefdadigheid, gezondheid en voeding)

Question Title

* 7. INVLOED OP DUURZAAMHEID

Op welke van de vijf duurzaamheidspijlers hebt uzelf volgens u de meeste invloed in de komende drie jaar?

  Geen invloed Een beetje invloed Veel invloed Weet niet
Klimaatverandering
Sourcing en materialen
Biodiversiteit
Mensen en organisatie
Gemeenschap en gezondheid

Question Title

* 8. MILIEUPROBLEMEN - NU

Geef aan welke impact de volgende milieuproblemen op dit moment hebben op uw bedrijf.

  Geen Beperkt Aanzienlijk Revolutionair Weet niet
Opwarming van de aarde
Vervuiling – verpakking (vooral plastic)
Strengere regelgeving van de overheid en de EU
Koolstofuitstoot en -belasting
Voedselverspilling

Question Title

* 9. SPECIFIEK ONDERZOEK VOOR DE AGF-SECTOR
In dit gedeelte gaat het over gebieden die, volgens u, uniek zijn voor de AGF-sector. Geef aan in welke volgorde de volgende gebieden invloed hebben op uw bedrijf. (1 = grootste invloed).

  1 2 3 4 5 6
Schaarste aan grondstoffen
Consolidatie in retail
Vereisten voor meer transparantie/traceerbaarheid
Nieuwe regelgeving voor voedselveiligheid
Marges steeds verder onder druk
Groter belang van technologie om veranderingen in gang te zetten

Question Title

* 10. SPECIFIEK ONDERZOEK VOOR DE AGF-SECTOR (vervolg)

Wat is voor u de belangrijkste sectorspecifieke uitdaging voor 2020 en daarna?

Question Title

* 11. DE POLITIEKE SITUATIE

De wereldwijde economie ondergaat op dit moment meer veranderingen dan ooit tevoren. Welke invloed hebben het handelsbeleid en het politieke beleid van de volgende regio's en de Brexit op uw vooruitzichten voor de komende jaren? (1 = geen invloed, 5 = zeer grote invloed)

  1 2 3 4 5
Brexit
EU
VS
Azië/China
Zuid-Amerika

Question Title

* 12. SAMENVATTING

Aan het einde van deze enquête willen we graag van u horen wat voor u, op dit moment, het belangrijkst is. 

Geef met een cijfer van 1 tot 6, waarbij 1 het belangrijkst is, aan op welk gebied uw bedrijf het meest gericht is.

Question Title

* 13. DANK U!

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête voor vakgenoten.

Vergeet niet uw e-mailadres op te geven zodat wij u de resultaten kunnen sturen.

We zullen namens u € 10 aan UNICEF doneren als dank voor uw deelname aan het onderzoek.

0 of 13 answered
 

T