Сите заинтересирани наставници кои ќе се пријават на повикот ќе бидат вклучени во обуки за:
-          Користење на дигитални алатки за организирање и спроведување на настава од далечина
-          Иновативни методи и техники во работење со деца
Согласно потребите на учениците од основно и средно образование, обучените наставници ќе бидат ангажирани за организирање и спроведување на дополнителни часови по предметите за кои искажале интерес.
Со ангажираните наставници ќе бидат потпишани договори на дело и исплатата ќе биде на месечно ниво согласно бројот на одржани часови.
Дополнителните часови ќе се одвиваат онлајн и во просториите на ЕК Импакт.
*ЕК Импакт ќе ги чува во тајност личните податоци кои ќе ги споделите со нас и нема да ги открива на трети страни без ваша согласност.
Податоците ќе се чуваат до исполнување на целта за која се собираат.
За поддршка при пополнување на прашалникот контактирајте нѐ на 071 229 196 или 070 409 715

Question Title

* 1. Име и презиме

Question Title

* 2. Датум на раѓање

Question Title

* 3. Завршено образование (Дипломата за завршено образование да биде доставена во прилог)

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 4. Ве молиме внесете го период на вашето искуство како наставник

Question Title

* 5. Дали имате искуство во организација и спроведување на дополнителни часови?

Question Title

* 6. По кои предмети можете да одржувате дополнителни часови?

Question Title

* 7. Кои денови од неделата сте слободни да одржувате дополнителни часови?

Question Title

* 8. Кој период од денот би можеле да одржувате дополнителни часови?

Question Title

* 9. Дали претпочитате индивидуална работа со ученици или работа во мали групи (до 5 ученика)

Question Title

* 10. Дали имате искуство во работење со компјутер / лаптоп / таблет?

Question Title

* 11. За кои дигитални алатки за далечинско организирање на настава имате искуство во користење?

Question Title

* 12. Ваш контакт телефонски број 

T