Në mars të vitit 2016 do të zhvillohen në Pekin sesioni vjetor i legjislaturës së 12-të të Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës dhe sesioni vjetor i Komitetit Kombëtar të Konferencës Konsultative Politike të Popullit Kinez (të cilat quhen shkurtimisht "dy sesionet e Kinës"). Për të njohur interesin lidhur me dy sesionet, Radioja e Jashtme e Kinës po zhvillon sondazhin në internet për audiencën në mbarë globin. Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj aktive në këtë sondazh.

Question Title

* 1. Të dhëna personale

Question Title

* 2. Lidhur me cilat tema nga dy sesionet e Kinës dëshironi të merrni informacion?

Question Title

* 3. Ç'mendoni për qeverisjen e Kinës nga kryetari i shtetit Xi Jinping?

Question Title

* 4. Si e vlerësoni strategjinë e Kinës “Një Brez e Një Rrugë”?

Question Title

* 5. Çfarë ndikimesh mendoni që mund të ketë politika e lejimit të lindjes së dy fëmijëve në Kinë?

Question Title

* 6. Çfarë shpresoni nga diplomacia kineze?

Question Title

* 7. Nëpërmjet cilave platforma të CRI-së shpresoni më shumë të merrni informacion mbi dy sesionet e Kinës?

Question Title

* 8. Si e komentoni ndikimin e zhvillimit ekonomik të Kinës mbi ekonominë shqiptare dhe atë botërore?

Question Title

* 9. Qeveria kineze është shprehur se deri në vitin 2020 do të garantojë mirëqenien për të gjithë të varfrit në Kinë. Si i vlerësoni veprimet e autoriteteve kineze për çrrënjosjen e varfërisë dhe përmirësimin e jetesës së popullit?

Question Title

* 10. Ç'mendoni për diplomacinë kineze gjatë vitit 2015?

T