Screen Reader Mode Icon

Úvod

Tento průzkum je určen pro individuální umělce působící v nezávislém/ soukromém sektoru v oblasti scénických umění (hudba, divadlo, tanec, nový cirkus a příbuzné obory). Pokud pracujete pouze pro organizace, které spravuje stát nebo které jsou plně financovány z veřejných zdrojů, bez organizační nezávislosti, pak vám tento průzkum není určený. V takovém případě bychom Vás chtěli poprosit o přeposlání pozvánky vašim kolegům v soukromém sektoru.

Pokud nejste individuální umělec, ale zastupujete uměleckou organizaci, prosím kontaktujte nás na emailu pavla.petrova@idu.cz a my vám zašleme  odkaz na správný dotazník.

Vyplnění průzkumu nebude trvat déle než 10 minut. Předem Vám děkujeme za spolupráci!
Váš výzkumný tým

Question Title

* 1. Ve kterém/kterých oboru/oborech působíte? [můžete vybrat více než jednu odpověď]

Question Title

* 2. Pro kolik různých organizací působící v sektoru scénických umění jste pracoval/a v roce 2019? [pouze jedna možnost]

Question Title

* 3. Byl/a jste vedený jako OSVČ (specializující se na živé umění) nebo jste vlastnil/a nebo spravoval/a nějakou organizaci (např. firmu, asociaci), která působila v sektoru živého umění v roce 2019?  [pouze jedna možnost & otevřená odpověď]

Question Title

* 4. Jaké druhy smluv jste měl/a s institucemi a organizacemi, které si vás najaly v sektoru scénických umění v roce 2019? (prosím označte všechny odpovědi, které se k otázce vztahují) [můžete vybrat více než jednu odpověď]

Question Title

* 5. Jaký typ pracovního vztahu byl pro vás v roce 2019 nejdůležitější, co se týče vašeho příjmu? [pouze jedna možnost]

Question Title

* 6. Máte také příjem z jiných aktivit než z živého umění? Pokud ano, odhadněte prosím procentuální podíl z celého vašeho příjmu v roce 2019, který pocházel z aktivit mimo živé umění [pouze jedna možnost]

Question Title

* 7. Jste členem/členkou odborů nebo profesní oborové asociace?  [můžete vybrat více než jednu odpověď]

Question Title

* 8. Přemýšlíte o vstupu do odborů nebo některé z oborových asociací? [pouze jedna možnost & otevřená odpověď]

Question Title

* 9. Myslíte si, že je potřeba diskuse mezi zástupci zaměstnavatelů a pracovníků v sektoru (nebo některém subsektoru) této oblasti živého umění? [pouze jedna možnost & otevřená odpověď]

Question Title

* 10. Jaká témata považujete za nejdůležitější nebo nejpřínosnější k diskusi s organizacemi, které s vámi podepisují pracovní smlouvy, nebo mezi pracovníky a zaměstnavateli obecně? (prosím zaškrtněte 1-3 důležitá témata)

Question Title

* 11. Vnímáte nějaká omezení, které brání rozvoji dialogu mezi zaměstnavateli a pracovníky ve vašem sektoru? [pouze jedna možnost & otevřená odpověď]

Question Title

* 12. Co považujete za zásadní výzvy vašeho profesního rozvoje v sektoru živého umění [otevřená odpověď]

Question Title

* 13. Děkujeme za účast v průzkumu! Níže můžete uvést vaše připomínky k sociálnímu dialogu ve vašem sektoru. Pokud byste chtěli diskutovat o některých záležitostech do hloubky, prosím uveďte vaše kontaktní údaje. [otevřená odpověď]

0 of 13 answered
 

T