Ово је упитник за наставнике у систему средњошколског образовања (за ученике старости од 10 до 19 година) који предају предмете у области природних наука, технологије, инжењерства и математике (СТЕМ), а циљ попуњавања упитника је да се прикупе информације о наставним праксама у образовању у области СТЕМ. Резултати ове студије ће бити доступни без накнаде на интернету пре краја 2018. године и укључени у Scientix Observatory.
Ви сте, као наставник предмета из области СТЕМ, позвани да попуните овај упитник и да пружите повратне информације о најмање једном СТЕМ предмету који предајете. Ако предајете више од једног предмета из области СТЕМ, на крају анкете је пружена могућност да наставник достави информације о још највише три предмета из области СТЕМ које предаје, тако што поново одговара само на питања из анкете која се односе на часове тих предмета (питања од 1 до 4).
Под часом из одређеног предмета подразумевамо посебну групу ученика који су присутни током предавања одређене лекције.
Циљ овог упитника је да се изврши процена актуелних пракси које наставници примењују у области СТЕМ у вези са начином организације наставе. Прецизније говорећи, упитник се бави следећим областима: педагошки приступи, врсте ресурса које наставници и ученици користе у циљу лакшег предавања и учења СТЕМ предмета, употреба ИКТ у процесу наставе и потреба за специфичном обуком за наставнике.
Постоји могућност да додатно допринесете изради ове студије тако што дате сагласност да вас накнадно контактирамо да бисте нам пружили информације за студију случаја.
За попуњавање овог упитника ће вам бити потребно највише 20 минута.

Прикупљање и обрада података
Подаци прикупљени кроз ову анкету ће се користити искључиво за строго у складу са претходно дефинисаним циљевима.
Овај упитник је подржао Scientix, заједница за образовање у области природних наука у Европи, и Texas Instruments Education Technology GmbH, а развила га је организација EUN Partnership AISBL у сарадњу са друштвом Deloitte SAS. Сви анонимни подаци прикупљени путем ове анкете ће бити бесплатно доступни на мрежи (отворени приступ).

Ако желе, учесници могу да доставе своје име и и-мејл адресу на крају анкете, али само ако су заинтересовани да пруже додатне информације на основу којих би се могла израдити студија случаја. Организација EUN Partnership AISBL је контролор за ове податке о личности. Ове информације неће бити дељене изван организације EUN Partnership AISBL (ваше име и и-мејл адреса, на пример, неће бити дељени са друштвом Texas Instruments), биће коришћење искључиво у складу са наведеном сврхом и биће избрисане на крају 2018. године. Ако имате било каквих питања у вези са овом анкетом, молимо вас да их упутите Адини Нистор (Adina Nistor) на адресу adina.nistor@eun.org .
🡆 Информације које се односе на појединачне предмете
🡆 Уопштено о настави коју ви држите у области СТЕМ

Question Title

* 5. Како обично сазнајете за наставне ресурсе које користите на часу?
можете одабрати више од једног одговора

Question Title

* 6. Које ресурсе/материјале за учење бисте желели да користите, али вам нису расположиви?

  Нећу користити Могао-ла бих да користим Потребно ми је Апсолутно ми је потребно Није применљиво (већ имам)
роботи
сензори, уређаји за аутоматско бележење података
калкулатори
графички калкулатори
лабораторија
на вебу или на рачунару засноване симулације
посебни софтвери за област СТЕМ (нпр., GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs,…)
алати за увећану/виртуелну реалност (укључујући, на пример, виртуелне лабораторије)
ресурси за персонализовано учење
ресурси за ученике са посебним потребама
ресурси које су објавиле приватне компаније које раде у областима СТЕМ

Question Title

* 7. Желели бисте да већа подршка буде пружена школама од приватних компанија које раде у областима СТЕМ у циљу:

  Уопште не Веома мало У одређеној мери Доста
лакше организације посета компанијама
да професионалци из области СТЕМ држе презентације ученицима у школама (у самој школи или онлајн, путем вебинара)
нуђења радних места наставницима
нуђења радних места ученицима
доступности наставних ресурса који су расположиви школама
омогућавања приступа хардверу и опреми
професионалног развоја
финансијске подршке
🡆 Препреке за спровођење делотворне наставе у области СТЕМ

Question Title

* 8. Да ли на коришћење СТЕМ наставе утиче нешто од следећег наведеног?

  Нимало Веома мало У одређеној мери Доста
Недовољан број рачунара
Недовољан број рачунара са приступом интернету
Недовољна ширина опсега или брзина интернета
Недовољан број интерактивних белих табли
Недовољан број преносивих рачунара (лаптопова/ноутбук рачунара)
Школски рачунари су застарели и/или их треба поправити
Наставници нису адекватно обучени
Недовољна техничка подршка за наставнике
Недовољна педагошка подршка за наставнике
Недостатак садржаја на домаћем језику
Недостатак педагошких модела о томе како треба предавати СТЕМ на атрактиван начин
Организација времена у школи (фиксно трајање часова, итд.)
Организација простора у школи (величина учионица и намештај у њима, итд.)
Притисак да се ученици припреме за испите и тестове
Недовољно интересовање наставника
Недовољна подршка за повезивање садржаја курикулума за различите предмете од мојих колега у школи
Не постоје или нису јасне користи од коришћења ИКТ за наставу СТЕМ предмета
Коришћење ИКТ у настави и учењу није циљ у нашој школи
Административна ограничења за приступ адекватном садржају/материјалу за наставу
Буџетска ограничења за приступ адекватном садржају/материјалу за наставу
🡆 Подршка за наставу СТЕМ предмета

Question Title

* 9. У вашој земљи/региону, обука за наставнике СТЕМ предмета за предмет који ви предајете је:

Question Title

* 11. Да ли користите рачунар/таблет/паметни телефон и интернет за ажурирање знања из предмета који предајете или да ли радите на личном или професионалном развоју у области неког предмета (односно, без обзира на то да ли је дата област повезана са предметом који предајете или не)?

  Уопште не Веома мало У одређеној мери Доста
За активно тражење информација и ажурирање знања (наставни ресурси, чланци о новостима, итд.)
За учешће у курсевима за професионални развој
За учешће у онлајн заједницама (мејлинг листе, Твитер, Фејсбук, блогови…)
За креирање нових материјала, било да су за личну употребу (нпр., календар, лични веб сајт, сопствени блог) или за наставу (нпр., ја креирам сопствене материјале за учење у дигиталном облику за ученике)

Question Title

* 12. У којој мери добијате подршку следећих група за унапређење наставе предмета у области СТЕМ?

  Добијам веома мало подршке/не добијам подршку Добијам углавном техничку подршку Углавном добијам педагошку подршку Добијам и техничку, и педагошку подршку
Други наставници који предају исти предмет
Други наставници који предају неки други предмет из области СТЕМ
Други наставници који предају неке друге предмете који нису из области СТЕМ
Координатор за ИКТ/употребу технологија у школи
Експерти изван школе (индустрија…)
Онлајн подршка и помоћ, онлајн заједница или веб сајт
Други запослени у школи

Question Title

* 13. Да ли ваше колеге и директор школе деле позитивну визију о иновативној настави у области СТЕМ у вашој школи?
Примери иновативне наставе у области СТЕМ су, између осталог: образовање у области природних наука засновано на истраживању, учење засновано на пројектима, обрнута учионица, употреба ИКТ алата у образовању у области СТЕМ, итд.

🡆Мишљења и ставови наставника

Question Title

* 14. По вашем мишљењу, да ли иновативна настава у области СТЕМ (коришћење ИКТ и иновативни педагошки приступи) имају позитиван утицај на следеће?

  Нимало Веома мало У одређеној мери Доста
Ученици су више концентрисани на учење
Ученици се више труде око онога што уче
Ученици се осећају самосталније док уче (ако је потребно, могу да понове вежбе, да детаљније истраже теме које их занимају, итд.)
Ученици лакше разумеју оно што уче
Ученици лакше памте оно што су научили
Ученици развијају критичко мишљење
Ученици се више занимају за каријере у области СТЕМ
ИКТ олакшавају сарадњу међу ученицима
ИКТ унапређују атмосферу у учионици (ученици су више ангажовани, мање ометају рад на часу)

Question Title

* 15. У којој мери се не слажете или слажете са сваком од изјава датих у наставку о употреби ИКТ у настави предмета у области СТЕМ у школи?

  Уопште се не слажем Не слажем се Слажем се У потпуности се слажем
ИКТ треба користити да би ученици:

радили вежбе и вежбали градиво
проналазили информације
међусобно сарађивали
самостално учили
Употреба ИКТ у настави и учењу позитивно утиче на следеће код ученика:

мотивацију
постигнућа
виши ниво вештина (боље разумевање)
компетенцију у трансверзалним вештинама (учење како се учи, социјалне компетенције, итд.)
Употреба ИКТ у настави и учењу је од пресудног значаја за:

припрему ученика за живот и рад
у 21. веку
🡆 Основне информације о наставнику

Question Title

* 17. Ви сте:

Question Title

* 18. Укључујући и ову школску годину, колико дуго предајте (у било којој школи)?

Question Title

* 19. Старост

Question Title

* 20. Колико често користите рачунар, таблет или паметан телефон за активности које нису везане за посао (нпр., за куповину, организовање фотографија, дружење, забаву, резервацију хотела, ступање у контакт са члановима породице и пријатељима)?

Question Title

* 21. Колико укупно часова одржите сваке недеље?

Question Title

* 23. Да ли желите да пружите информације које се односе на одређене предмете за још један до три додатна предмета које предајете?

Question Title

Slika
Рад представљен у овом документу подржан је кроз програм Европске комисије H2020 – пројекат Scientix 3 (Уговор о додели бесповратних средстава бр. 730009), који координише организација European Schoolnet (EUN). За садржај овог документа је искључиво одговоран организатор и он не представља мишљење Европске комисије (ЕК), а ЕК није одговорна за евентуално даље коришћење информација садржаних у њему.

T