Question Title

* 2. L-iskola tipprovdili opportunitajiet kif nista’ nitgħallem ngħin lil ibni/binti fix-xogħol tiegħu/tagħha.
I feel that the school provides me with opportunities to learn how to support my child.

Question Title

* 3. L-iskola tistaqsini għall-opinjoni tiegħi ta’ spiss.
I am regularly asked for my opinion on school-related matters.

Question Title

* 4. L-iskola tqis il-fehmiet tiegħi bis-serjetà.
I feel the school takes my suggestions seriously.

Question Title

* 5. Jiena naf x’fihom il-policies tal-iskola.
I am familiar with school policies.

Question Title

* 6. Ibni jew binti j/tieħu gost bl-attivitajiet differenti li jiġu organizzati fil-brejk/ħarġiet.
My child enjoys the different activities organised during break time / outings.

Question Title

* 7. Ibni/Binti j/tieħu gost j/titgħallem l-iskola.
My child enjoys learning at school.

Question Title

* 8. Ix-xogħol li j/tingħata ibni/binti jaqbel mal-abbiltà tiegħu/tagħha.
My child is asked to do work that matches his/her ability.

Question Title

* 9. Jiena nirċievi informazzjoni regolari dwar il-progress ta’ ibni/binti fl-iskola.
I receive regular information about my child’s progress.

Question Title

* 10. Jien kuntent/a bil-progress ta’ ibni/binti fl-iskola.
I am satisfied with the progress my child is making at school.

Question Title

* 11. Jien/a sodisfatt/a bl-impenn tal-iskola biex tgħolli s-self-esteem ta’ ibni/binti.
I am satisfied with the school’s efforts in raising my child’s self-esteem.

Question Title

* 12. Jiena nħoss li l-istaff tal-iskola jaf lil ibni/binti bħala individwu.
I feel the members of staff know my child as an individual.

Question Title

* 13. Jiena sodisfatt/a fuq il-passi li tieħu l-iskola dwar l-imġiba ħażina.
I am satisfied with the way the school tackles misbehaviour.

Question Title

* 14. Jiena nħossni infurmat/a biżżejjed dwar l-attivitajiet tal-iskola permezz tas-sistema online tal-iskola.
The school’s online system helps me to keep in touch with the activities organised by the school.

Question Title

* 15. Jien/a nħossni irrappreżentat/a minn kunsill skolastiku /PTA ħabrieki.
I feel well represented by an active school council / PTA.

Question Title

* 16. Jiena nattendi attivitajiet tal-iskola li jindirizzaw il-ħtiġijiet tiegħi.
I attend school activities that address my needs.

Question Title

* 17. Jiena lest/a nħajjar ġenituri oħra jibagħtu ’l uliedhom f’din l-iskola.
I would recommend the school to other parents.

Question Title

* 18. X’jogħġobni l-aktar fl-iskola:
The most effective features of the school include:

Question Title

* 19. X’nixtieq nbiddel fl-iskola:
The features that I would like to improve in the school include:

T