Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Tο ΣΒΑΚ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής του Δήμου για να γίνουν καλύτερες οι μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών στην περιοχή εφαρμογής του και συγκεκριμένα στην πόλη της Θήβας.

Περιλαμβάνει θέματα όπως, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, ασφαλής κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων, προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης (ποδήλατο, περπάτημα), προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, γονείς, άτομα με κινητικά προβλήματα), οργάνωση τροφοδοσίας καταστημάτων κ.α..

Το ΣΒΑΚ θα βοηθήσει να καταγραφούν τα όποια προβλήματα και να αποφασιστεί συλλογικά πώς θα επιλυθούν με τον πιο αποτελεσματικό, περιβαλλοντικά φιλικό και κοινωνικά επωφελή τρόπο. Παράλληλα, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο του Δήμου για την αναζήτηση πόρων, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα και πολιτικές που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων.

Ποιος ο ρόλος των κατοίκων και των επισκεπτών;

Στη σύνταξη του ΣΒΑΚ συμμετέχουν οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες της περιοχής, συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους επιστήμονες και τον Δήμο (ομάδα του ΣΒΑΚ).

Καλούνται να συμμετέχουν στις ανοιχτές συναντήσεις, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και να καταθέσουν τις ανάγκες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές τους μετακινήσεις ή τυχόν δικές τους ιδέες και επιθυμίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Γιατί να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο;

Συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, βοηθάτε την ομάδα του ΣΒΑΚ:

● να καταγράψει τα προβλήματα της πόλης και να αξιολογήσει τη βαρύτητα καθενός από αυτά

● να εντοπίσει ποιες ομάδες πληθυσμού αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες

● να θέσει τις σωστές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις προτάσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων

● να βρει τις λύσεις που "ταιριάζουν" περισσότερο στην περιοχή

● να σχεδιάσει δημόσιους χώρους προσβάσιμους και ασφαλείς για όλους

● να βρει τους κατάλληλους τρόπους για να περιοριστεί η ρύπανση, ο θόρυβος, τα ατυχήματα, η κατανάλωση ενέργειας και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής

● να σχεδιάσει προτάσεις για την βελτίωση της εικόνα της περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΒΑΚ του Δήμου Θηβαίων

Website: www.thiva.sump.gr

Email: thiva.sump@gmail.com

Τηλέφωνο: 210 77 10 979


Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T