1. หลักการ เกณฑ์กำหนด และตัวชี้วัด RSPO
การหารือสาธารณะครั้้งที่ 1 กันยายน- ตุลาคม  2560

 
2% of survey complete.
หลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C) ของ RSPO ปี 2013 กำลังมีการทบทวน และทางคณะทำงาน P&C ได้ดำเนินการทบทวนครั้งที่ 1 ไปแล้ว และได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์กำหนด ตัวชี้วัด และแนวปฏิบัติ
 
คุณสามารถดูและดาวน์โหลดเอกสาร P&C ฉบับสมบูรณ์ในเวปไซต์ของ RSPO : www.rspo.org
 
เกี่ยวกับแบบสำรวจ
กรุณาส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ P&C ได้โดยผ่านทางแบบสำรวจออนไลน์นี้ แบบสำรวจนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ:
1. เกี่ยวกับคุณ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูล).
2. คำถามทั่วไป - เกี่ยวกับความยาว โครงสร้าง ความชัดเจน และแนวปฏิบัติของเกณฑ์กำหนดและตัวชี้วัด
3. คำถามเกี่ยวกับแต่ละเกณฑ์กำหนดและตัวชี้วัด
 
โปรดกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 (เกี่ยวกับคุณ) และจากนั้นกรอกแบบสำรวจส่วนต่างๆของ P & C ที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถข้ามคำถามได้หากคุณไม่ต้องการตอบคำถามทั้งหมด จะมีตัวเลือกให้ข้ามไปยังหลักการเฉพาะที่ท้ายตอนที่ 2: คำถามทั่วไป
 
หากคุณออกจากแบบสำรวจก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสิ้นโปรดคลิกที่ 'ถัดไป' ในหน้าสุดท้ายที่คุณกรอกข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดของคุณที่ได้ดำเนินการมา
 
ขอบคุณสำหรับการสละเวลา ทุกความคิดเห็นท่านสำคัญมาก
 
กรุณากด "ส่งข้อเสนอแนะ" ในขั้นตอนสุดท้ายของเกณฑ์กำหนด 8.1
เพื่อทำการส่งข้อเสนอแนะของท่าน

T