ReFo är en social innovation som genom skapandet av en digital och fysisk mötesplats förenklar lokal återvinning av kläder och ger ett värde tillbaka till alla som bidrar samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för unga. Läs mer på www.refo.nu.

* Födelseår:

* Kön

* Bor, kommun:

* 1. Har du en massa oanvända kläder i garderoben?

* 2. Om du gör dig av med dem, vad gör du då?

* 3. Skulle du bli mer intresserad av att rensa garderoben och du fick någon form av pant för att skänka bort kläder?

* 4. Hur skulle det kunna bli lättare för dig att återvinna kläder?

* 5. Vad skulle vara en bra lämningsplats?

* 6. Skulle du köpa kläder som blivit gjorda av återvunnet material?

T