50% of survey complete.

* 1. Tidningens utseende och känsla:

  Håller med helt Håller med delvis Håller inte alls med
Jag gillar utseendet på nya Amoena Life.
Jag tycker att bilderna och illustrationerna är roliga och engagerade.
Jag kan känna igen mig i kvinnorna på bilden.

* 2. Tidningens innehåll:

  Håller med helt Håller med delvis Håller inte alls med
Jag gillar den nya, internationella utgåvan med nyheter, artiklar och berättelser från hela världen.
Jag tycker att tillräckligt mycket handlar om om mitt land.
I det stora hela tycker jag att innehållet är intressant och relevant för mig.

* 3. Mina favoriter: Klicka på det som bäst beskriver din åsikt på de specifika delarna av tidningen

  Mycket bra Bra Mindre bra Inte relevant
Nyheter
Omslagsartikeln
Skönhet & hälsa
Modesidorna
Kropp & själ
Ur livet

* 4. Amoena Life i framtiden!
Berätta vad du skulle vilja läsa mer om, ämnen som du tycker att vi borde ta upp.

* 5. Lite om dig:
Slutligen skulle vi vilja veta lite mer om dig. Vi kommer inte att använda denna information för att kontakta dig eller lämna dina uppgifter vidare. Däremot vill vi gärna citera dig (med ditt förnamn) i en eventuell artikel baserad på denna undersökning.

T