1. Uvod

Page1 / 6
 
17% of survey complete.
Poštovani Gđo/G,

 

U kontekstu “Obuke za nastavnike kako da se nose sa decom mi grantima u njihovim odeljenjima” u okviru projekta (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527),pravimo anketu o poteškoćama sa kojima se susreću nastavnici sa đacima migrantima u odeljenju.

Projekat će omogućiti sledeće pogodnosti, koje će biti slobodno dostupne:

 

 

Portal uzajamne podrške za nastavnike

Metodološki vodič za direktore/upravnike škola

Ilustrovani material za obuku & priručnik za nastavnike

 

Video material-podrška za nastavnike bazirana na slučajevima

Mobilna platforma & interakcione alatke za nastavnike

 Ovaj upitnik ne bi trebalo da vam oduzme više od 10 minuta vašeg vremena.

"Podrška Evropske Komisije u izradi ove aplikacije ne predstavlja podršku njenom sadržaju koji je isključivo pogled njegovog autora, I ni na koji način ne može biti odgovorna za iskorišćavanje informacija koje on sadrži."

 

           
Vaša pozicija:

Question Title

* 1. Ja sam ...:

T