1. Inleiding

Page1 / 6
 
17% of survey complete.
Beste mevrouw / meneer,

In het kader van het project 'Training voor leerkrachten hoe om te gaan met kinderen van vluchtelingen in hun klas" (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), gaan we na met welke uitdagingen leerkrachten worden geconfronteerd als ze kinderen van vluchtelingen in hun klas hebben.

Teneinde een beter zicht te hebben op de huidige situatie, doen wij een bevraging in Servië, Griekenland, Turkije, Bulgarije alsook België. Het beantwoorden van deze vragenlijst zou niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag moeten nemen.

Het project zal het volgende vrij ter beschikking stellen:
  • Ondersteuningsportaal voor leerkrachten met een breed scala aan middelen
  • Methodologische richtlijnen voor schoolhoofden / directeurs
  • Geïllustreerd cursusmateriaal en handboek voor leerkrachten
  • Ondersteunende educatieve video's voor leerkrachten
  • Mobiel platform en interactieve toepassingen voor leerkrachten
Het beantwoorden van deze vragenlijst zou niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag moeten nemen.

Wij willen u alvast van harte bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

Karel Van Isacker
PhoenixKM.eu

"De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie betekent niet dat deze de inhoud van deze publicatie goedkeurt. Deze publicatie weerspiegelt enkel de mening van de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie."
Uw positie:

Question Title

* 1. Ik ben ...:

T