1. Въведение

Page1 / 6
 
17% of survey complete.
Уважаема госпожо, Уважаеми господине,

Във връзка с реализирането на проект “Обучение на учители за работа с деца-бежанци” (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), проучваме предизвикателствата, с които се сблъскват българските учители, когато имат деца-бежанци в класовете си.

Проектът ще постигне следните резултати, които ще бъдат със свободен достъп:
  • Портал за оказване на взаимна подкрепа между учители, предоставящ широко разнообразие от ресурси
  • Методическо ръководство за директори на училища / главни учители
  • Илюстриран обучителен материал и наръчник за учители
  • Помощни обучителни видео материали за учители, заснети по действителни казуси 
  • Мобилна платформа и интерактивни инструменти за взаимодействие за учители   
Този въпросник ще отнеме не повече от 10 минути от времето Ви.

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация."
Вашата длъжност:

Question Title

* 1. Аз съм:

T