Screen Reader Mode Icon

Demografski podaci

Question Title

* 2. Molim navedite spol

Question Title

* 3. Koliko imate godina?

Question Title

* 4. Molimo navedite stupanj obrazovanja

Question Title

* 5. Navedite trenutni radni status

Question Title

* 6. Koji otpad najčešće odvajate u reciklažnom dvorištu?

Question Title

* 7. Koliko često odnosite u kućanstvu prikupljen korisni otpad u reciklažno dvorište ili na zelene otoke?

Question Title

* 8. Gdje najčešće odlažete korisni otpad?

Question Title

* 9. Kojih spremnika prema Vašem mišljenju na zelenim otocima (mjesta na javnim površinama na kojima se nalazi više različitih spremnika za različite vrste korisnog otpada) ima premalo?

Question Title

* 10. Što smatrate najvećim problemom vezanim uz otpad na području u kojem živite?

0 of 10 answered
 

T