* 1. Назив клуба, место и година оснивања

* 2. Када сте отпочели рад са узрастима млађим од 12 година?

* 3. Наведите просечан број деце узраста 6-12 година у вашој школи фудбала током једне сезоне: 

* 4. Неведите просечан број чланова клуба без обзира на категорију (односи се само на играче):

* 5. Колико играча је регистровано код надлежног фудбалског савеза према узрасту?

* 6. Да ли сте упознати са ФИФА и ФСС Правилницима о статусу и трансферу играча?

* 7. Да ли знате шта подразумевају механизам солидарности и тренинг компензација у оквиру ФИФА Правилника о трансферу и статусу играча?

* 9. Наведите укупан број афирмисаних играча до сада:

* 10. Наведите име и презиме најпознатијег/или неколико најпознатијих играча који су некада били играчи вашег клуба:

T