Screen Reader Mode Icon
Procesul de consultare privind „Tendințele de dezvoltare în zona transfrontalieră România – Moldova” face parte din proiectul ESPON „Analiza Oportunităților de Dezvoltare a Afacerilor la Frontierele Externe al UE”, implementat de un consorțiu format din firmele de consultanță Spatial Foresight GmbH (Luxembourg) - Lider de consortiu, Lideea Development Actions srl (România) și BGI Consulting, Ltd (Lituania).

Beneficiarii acestui proiect sunt ESPON EGTC (European Grouping on Territorial Cooperation) – Luxembourg si un consorțiu de stakeholderi din trei zone pilot și anume: 
  • Regiunea Latgale (Letonia;
  • Regiunile Utena și Ignalina (Lituania); și
  • Zona transfrontalieră a celor patru județe Botoșani, Iași, Vaslui și Galați (România), la care vom face referire în acest document ca „aria de analiză”.
Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră (BRCT) din Iași participă în acest consorțiu de stakeholderi din partea României.

Proiectul își propune să analizeze potențialul regional, mediul de afaceri și efectele teritoriale ale politicilor de sprijinire a afacerilor, pentru a defini acele elemente teritoriale și de dezvoltare pe care să se concentreze investițiile viitoare pentru a răspunde cel mai bine nevoilor.

Beneficiile așteptate ale acestui proiect vizează informarea și sprijinirea părților interesate pentru implementarea unor politici adaptate specificului zonei transfrontaliere pentru sprijinirea dezvoltării afacerilor,  urmărind  atât valorificarea potențialului regional cât și tendințele economice, sociale, tehnologice și de mediu de la nivel global și manifestările lor locale.

Scopul acestei consultări este de înțelege din perspectiva celor mai importanți stakeholderi din aria de analiză și experți.

1. În ce măsură tendințele de dezvoltare globale pe care le-am identificat se vor manifesta în zona transfrontalieră România Moldova?
2. Care pot fi modalitățile prin care sprijinul pentru dezvoltarea afacerilor poate valorifica oportunitățile oferite de aceste tendințe?

Chestionarul are multe întrebări deschise, lăsându-vă libertatea de a redacta succint idei ce pot fi detaliate și discutate ulterior direct cu echipa de proiect sau în focus grup.
Vă mulțumim pentru efortul de contribui la acest proiect și dezvoltarea zonei.

Question Title

* 1. În ce măsură tendințele de dezvoltare economică de mai jos se vor manifesta în zona transfrontalieră România Moldova, la nivelul celor patru județe: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați?

  în mare măsură în mică măsură nu se vor manifesta la nivelul zonei nu știu / nu răspund
Concentrarea si creşterea disparităților urban – rural
Economia circulară și creșterea oportunităților de afaceri
Insuficiența resurselor financiare publice

Question Title

* 2. În ce măsură tendințele de dezvoltare tehnologică de mai jos se vor manifesta în zona transfrontalieră România Moldova, la nivelul celor patru județe: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați?

  în mare măsură în mică măsură nu se vor manifesta la nivelul zonei nu știu / nu răspund
A patra revoluție industrială care va implica o fuziune a tehnologiilor
Mediul educațional - ”clicks, not bricks”
Rețele

Question Title

* 3. În ce măsură tendințele de dezvoltare societală de mai jos se vor manifesta în zona transfrontalieră România Moldova, la nivelul celor patru județe: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați?

  în mare măsură în mică măsură nu se vor manifesta la nivelul zonei nu știu / nu răspund
Îmbătrânirea
Emigrația
Imigrația
Inactivitate economică persistentă

Question Title

* 4. În ce măsură tendințele de dezvoltare de mai jos privind mediul se vor manifesta în zona transfrontalieră România Moldova, la nivelul celor patru județe: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați?

  în mare măsură în mică măsură nu se vor manifesta la nivelul zonei nu știu / nu răspund
Schimbările climatice și pierderea biodiversității
Intensitatea energetică și energia regenerabilă
Divergența legislației privind mediul

Question Title

* 5. În ce măsură tendințele de dezvoltare politice de mai jos se vor manifesta în zona transfrontalieră România Moldova, la nivelul celor patru județe : Botoșani, Iași, Vaslui și Galați?

  în mare măsură în mică măsură nu se vor manifesta la nivelul zonei nu știu / nu răspund
Creșterea tensiunilor globale
Riscuri externe și ameninţări

Question Title

* 6. Care sunt măsurile  prin care pot fi valorificate oportunitățile oferite de tendințele economice: concentrarea si creşterea disparităților urban – rural, economia circulară și creșterea oportunităților de afaceri, insuficienta resurselor financiare publice?

Question Title

* 7. Care sunt măsurile  prin care pot fi valorificate oportunitățile oferite de tendințele tehnologice: a patra revoluție industrială care va implica o fuziune a tehnologiilor, mediul educațional - „clicks, not bricks”, rețele?

Question Title

* 8. Care sunt măsurile prin care pot fi valorificate oportunitățile oferite de tendințele societale: îmbătrânire, migrația, inactivitate economică persistentă?

Question Title

* 9. Care sunt măsurile prin care pot fi valorificate oportunitățile oferite de tendințele de mediu: schimbările climatice și pierderea biodiversității, intensitatea energetică și energia regenerabilă, divergența legislației privind mediul?

Question Title

* 10. Care sunt măsurile prin care pot fi valorificate oportunitățile oferite de tendințele politice: creșterea tensiunilor globale, riscuri externe și amenințări?

Question Title

* 11. Care sunt aspectele cheie privind potențialul zonei transfrontaliere (partea din România) care credeți că ar trebui reformulate sau nuanțate?

0 of 11 answered
 

T