Question Title

* 1. Tel hoeveel keer je hieronder antwoordt met 'ja'

  Ja Nee Neutraal
Is de huidige ICT-infrastructuur toereikend om de eerste stap te zetten in HNW?
Zo niet: heb je dan de mogelijkheden om in ICT te investeren, zodat deze wel toereikend is om de eerste stap te kunnen zetten in HNW?
Heb je (fysieke) bereikbaarheidsproblemen met jouw werklocatie(s)?
Is huisvesting een actueel onderwerp?
Wordt er nagedacht over kostenreductie m.b.t. de bedrijfshuisvesting?
Verwacht je door HNW de productiviteit van jouw medewerkers te vergroten?
Zijn delen van functies in jouw organisatie zo te organiseren dat ze tijdonafhankelijk uitgevoerd kunnen worden?
Zijn delen van functies in jouw organisatie zo te organiseren dat ze plaatsonafhankelijk uitgevoerd kunnen worden?
Hebben jouw medewerkers behoefte om werk en privé beter op elkaar af te stemmen?
Verwacht je de komende jaren problemen op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van nieuwe medewerkers?

T