Informacije o cenama kurseva:
Cena po polazniku je 9800,00 za kurseve koji se realizuku kroz 16 časova, a 12000,00 za kurseve koji se realizuju kroz 20 časova.

U slučaju organizovane više zajedničkih polaznika, tj. ako institucija želi obuku za najmanje 10 polaznika, cena po polazniku se umanjuje za 15%.

Kursevi se mogu organizovati i u drugim mestima u slučaju da je broj prijavljenih kandidata najmanje 10.

* 1. Ime:

* 2. Prezime:

* 3. E-mail adresa:

* 4. Zainteresovan/a sam za dobijanje detaljnih informacija za sledeće kurseve (molimo Vas označite sve kurseve za koje ste zainteresovani):

* 5. Kursevi mogu biti realizovani u više gradova. Označite za koji grad ste zainteresovani (možete označiti više gradova):

* 6. Zainteresovan/a sam za realizaciju kurseva u toku (možete označiti više odgovora):

* 7. Ukoliko Vas interesuju dodatne informacije o kursevima, molimo Vas da postavite pitanja, a mi ćemo odgovoriti u roku od 3 dana.

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T