Уважаеми дами и господа,

Изследванията на забранените теми в медиите отдавна са мощен стимул за развитие на критична публичност в западните демокрации. Пример за такива изследвания са Project Censored в САЩ, който съществува от 35 години (http://www.projectcensored.org) и Initiative Nachrichtenaufklärung” в Германия (http://www.nachrichtenaufklaerung.de).

Обръщаме се към Вас, защото изследователски екип, ръководен от д-р Иво Инджов инициира провеждането на изследване на подценените теми и в български медии. Изследването е в рамките на пилотен проект, подкрепен от Фондация за свободата „Фридрих Науман” в България и Института за модерна политика (ИМП).

Ще сме изключително признателни, ако отделите няколко минутки, за да отговорите на следните въпроси:

Question Title

* 1. Кои са според Вас трите важни общественозначими теми във Вашата професионална област, които през 2011 са били подценени в най-голяма степен (присъстват рядко или изобщо не присъстват) от българските медии?

Question Title

* 2. Какви са причините според Вас медиите у нас да подценяват или пренебрегват напълно дадени общественозначими теми?

Question Title

* 3. В кой сектор са Вашите основни ангажименти?

Question Title

* 4. Каква е основната сфера на дейност на Вашата организация?

Question Title

* 5. В кой град на България се намира седалището на Вашата организация?

Question Title

* 6. Каква е Вашата възраст?

Благодарим Ви за отделеното време и внимание!

Екипът на проекта предвижда провеждането на контент анализ, който да установи кои са най-пренебрегнатите общественозначими теми у нас. Резултатите от изследването ще бъдат обсъдени публично на специална кръгла маса през пролетта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси или препоръки към екипа ни, може да се свържете с ръководителя на проекта, д-р Иво Инджов, чрез имейл: iindjov@yahoo.de.

T