Medlemsförbunden inom Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) representerar hundratusentals assistenter inom undervisning i hela världen. Många av dem saknar en trygg anställning, rättvis ersättning förmåner, eller ett erkännande av att deras tjänster är avgörande för att erbjuda alla medborgare offentlig utbildning av hög kvalitet. Assistenter inom undervisning är mycket utsatta när det gäller privatisering och kampen mot tillfälliga arbeten inom utbildningssektorn, och många av dem ställs inför utmaningar när det gäller den grundläggande rättigheten att bilda en fackförening och kollektivt förhandla om sina villkor och förutsättningar i arbetet.

Denna oroande utveckling kan endast vändas genom en samlad satsning, och PSI kan stödja medlemsförbunden i detta viktiga arbete genom att formalisera ett nätverk för kommunikation och utbyte mellan assistenter inom undervisning och deras fackförbund. I enlighet med resolution 33, som godkändes med ett rungande ja vid PSI:s världskongress i Durban, Sydafrika, kan nätverket bidra genom att hjälpa medlemsförbunden så att de bättre inser utmaningar och möjligheter de och PSI ställs inför. Den kommer att:

1. uppmuntra till solidaritet med de medlemsförbund som kämpar för att kräva och utöva sina rättigheter;
2. stödja de medlemsförbund som aktivt organiserar och mobiliserar assistenter inom undervisning;
3. bedriva strategisk forskning om den globala politiska och privata sektorns intressen som är ansvariga för angreppen mot den offentliga sektorns arbetstillfällen och fackförbund, och
4. samordna kampanjer med internationella och nationella arbetstagar-organisationer som är beredda att försvara rättigheter och intressen för assistenter inom undervisning i hela världen.

PSI:s enkät bland assistenter inom undervisning är ett av de första stegen för att ytterligare utveckla nätverket och åstadkomma en bättre förståelse för våra medlemsförbund som representerar assistenter inom undervisning och kulturarbetare i hela världen.

T