Küsimustik Tõstamaa Keskkooli õpilastele

1. Sinu nimi:

3. Kuidas hindad õpetaja Karinit?

  väga hea hea rahuldav mitterahuldav nõrk
õpitulemuste seotus tegevustega, mida tunnis teete
õpetaja aja kasutus, planeerimine, organiseerimine
õpetaja hindamise õigsus, objektiivsus
õpetaja kompetensus, aine valdamine
õpetaja innustab kaasa mõtlema ja küsima
õpetaja on huvitatud abistamisest tunnis ja peale tunde
õpetaja on salliv kõikide erinevate arvamuste suhtes
õpetaja enda huvi õpetatava aine vastu

4. Kuidas hindad õpetaja Ingerit?

  väga hea hea rahuldav mitterahuldav nõrk
õpitulemuste seotus tegevustega, mida tunnis teete
õpetaja aja kasutus, planeerimine, organiseerimine
õpetaja hindamise õigsus, objektiivsus
õpetaja kompetensus, aine valdamine
õpetaja innustab kaasa mõtlema ja küsima
õpetaja on huvitatud abistamisest tunnis ja peale tunde
õpetaja on salliv kõikide erinevate arvamuste suhtes
õpetaja enda huvi õpetatava aine vastu

5. Kuidas hindad õpetaja Ivi?

  väga hea hea rahuldav mitterahuldav nõrk
õpitulemuste seotus tegevustega, mida tunnis teete
õpetaja aja kasutus, planeerimine, organiseerimine
õpetaja hindamise õigsus, objektiivsus
õpetaja kompetensus, aine valdamine
õpetaja innustab kaasa mõtlema ja küsima
õpetaja on huvitatud abistamisest tunnis ja peale tunde
õpetaja on salliv kõikide erinevate arvamuste suhtes
õpetaja enda huvi õpetatava aine vastu
Tänan!

T