Screen Reader Mode Icon

Изследване- потенциални крайни получатели, които биха кандидатствали за бъдещи финансови инструменти

Здравейте,
Целта на това проучване е да се изследва нагласата сред потенциалните потребители на финансови инструменти, които биха кандидатствали през следващите години по ОП РЧР. В тази връзка Ви приканваме да споделите Вашето мнение и опит. Анкетата ще Ви отнеме не повече от 10 минути, а конфиденциалността на Вашите отговори е гарантирана.
Ако имате предвид, че чрез финансовите инструменти (ФИ) по ОП РЧР се предоставя финансиране на целеви групи крайни получатели, за които финансирането от частния сектор е ограничено и финансовите продукти, предоставяни чрез ФИ, са съобразени с възможностите и нуждите на целевите крайни получатели и предлагат, в общия случай, облекчени условия, включително по отношение на цената, срока и/или изискванията за обезпечение, то отговорете на следните въпроси.
Предварително благодарим за Вашето участие!

Question Title

* 1. Запознати ли сте с финансовите инструменти, които се осигуряват от ОП РЧР и другите оперативни програми? (само един отговор)

Question Title

* 2. Бихте ли кандидатствали за финансов инструмент (кредит) за обучение и повишаване на квалификацията на Вашите служители?

Question Title

* 3. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете:
Кратко пояснение за какво бихте използвали средствата, за които бихте кандидатствали за кредит (ФИ):

Question Title

* 4. За тези които биха кандидатствали. моля, посочете: Сума за която бихте кандидатствали с финансов инструмент:

Question Title

* 5. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума която Вие бихте съфинансирали (извън тази по кредита/ФИ):

Question Title

* 6. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Допълнителни безвъзмездни средства от грант, които смятате, че ще са необходими:

Question Title

* 7. Бихте ли кандидатствали за финансов инструмент (кредит) за закупуване на превозни средства (автобус/микробус), с цел превозване на работниците до работното място и обратно?

Question Title

* 8. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете:
Кратко пояснение за какво бихте използвали средствата, за които бихте кандидатствали за кредит (ФИ):

Question Title

* 9. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума за която бихте кандидатствали с финансов инструмент:

Question Title

* 10. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума която Вие бихте съфинансирали (извън тази по кредита/ФИ):

Question Title

* 11. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Допълнителни безвъзмездни средства от грант, които смятате, че ще са необходими:

Question Title

* 12. Бихте ли кандидатствали за финансов инструмент (кредит) за закупуване на апаратура за работа от вкъщи или от разстояние – лаптопи, сървъри, облачни услуги, телефонна централа и т.н.?

Question Title

* 13. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете:
Кратко пояснение за какво бихте използвали средствата, за които бихте кандидатствали за кредит (ФИ):

Question Title

* 14. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума за която бихте кандидатствали с финансов инструмент:

Question Title

* 15. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума която Вие бихте съфинансирали (извън тази по кредита/ФИ):

Question Title

* 16. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Допълнителни безвъзмездни средства от грант, които смятате, че ще са необходими:

Question Title

* 17. Бихте ли кандидатствали за финансов инструмент (кредит) за подобряване условия на труд (безопасни и здравословни условия)?

Question Title

* 18. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете:
Кратко пояснение за какво бихте използвали средствата, за които бихте кандидатствали за кредит (ФИ):

Question Title

* 19. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума за която бихте кандидатствали с финансов инструмент:

Question Title

* 20. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума която Вие бихте съфинансирали (извън тази по кредита/ФИ):

Question Title

* 21. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Допълнителни безвъзмездни средства от грант, които смятате, че ще са необходими:

Question Title

* 22. Бихте ли кандидатствали за финансов инструмент (кредит) за създаване на социални придобивки на работниците (кухня, фитнес, детска градина и други)?

Question Title

* 23. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете:
Кратко пояснение за какво бихте използвали средствата, за които бихте кандидатствали за кредит (ФИ):

Question Title

* 24. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума за която бихте кандидатствали с финансов инструмент:

Question Title

* 25. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума която Вие бихте съфинансирали (извън тази по кредита/ФИ):

Question Title

* 26. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Допълнителни безвъзмездни средства от грант, които смятате, че ще са необходими:

Question Title

* 27. Бихте ли кандидатствали за финансов инструмент (кредит) за оборудване на работни места за хора с увреждания?

Question Title

* 28. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете:
Кратко пояснение за какво бихте използвали средствата, за които бихте кандидатствали за кредит (ФИ):

Question Title

* 29. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума за която бихте кандидатствали с финансов инструмент:

Question Title

* 30. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Сума която Вие бихте съфинансирали (извън тази по кредита/ФИ):

Question Title

* 31. За тези които биха кандидатствали, моля, посочете: Допълнителни безвъзмездни средства от грант, които смятате, че ще са необходими:

Question Title

* 32. За какви други дейности бихте кандидатствали за финансов инструмент (кредит) извън посочените по-горе, ако имате такава възможност:

Question Title

* 33. Ако решите да кандидатствате за финансов инструмент по ОП РЧР, какво съдействие мислите, че ще ви е необходимо? (възможни са повече отговори)

Question Title

* 34. Вашата възраст:

Question Title

* 35. Пол:

Question Title

* 36. Равнище на завършено образование:

Question Title

* 38. Големина на фирмата според брой заети лица:

Question Title

* 39. През коя година е създадена фирмата:

Question Title

* 40. Икономически сектор, в който попада основната дейност на фирмата:

0 of 40 answered
 

T