Screen Reader Mode Icon

Cyflwyniad

Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r arolwg hwn - gan gyfrannu at ddatblygu cynnig i’r Gronfa Loteri Gymunedol Genedlaethol.  Gall hyn arwain at raglen o gymorth i Fentrau Trawsnewid dros gyfnod o 3 - 5 mlynedd fyddai’n helpu grwpiau i gyflawni Trawsnewid yn eu cymuned leol.  Mae’r arolwg hwn yn bwysig iawn oherwydd bydd yn helpu siapio’r hyn fydd o fudd i’ch grŵp trwy’r rhaglen hon.

Pwysig! Mae’r arolwg hwn ar gyfer pobl sy’n rhan o grwpiau Trawsnewid ym Mhrydain yn unig.

Byddem yn hoffi clywed gan gymaint o bobl sy’n rhan o Drawsnewid â phosib, felly gofynnwch i bawb yn eich grŵp ei lenwi os gwelwch yn dda.  Mae hyn oherwydd ein bod yn sylweddoli y gall pobl gael safbwyntiau gwahanol iawn ar yr un materion, a byddem yn hoffi clywed pob un ohonynt.

Ar gyfer grwpiau yng Nghymru a Lloegr:

Mae’r arolwg hwn ar gyfer HOLL aelodau grwpiau Trawsnewid;  gofynnwn ichi eu hannog i ymateb fel unigolion, yn ogystal â chi!

Ar gyfer grwpiau yn yr Alban:

Mae’r arolwg hwn ar gyfer HOLL aelodau SCCAN a grwpiau Trawsnewid yr Alban.

Rydym wedi egluro’r rhesymau dros ofyn y cwestiynau ym mhob adran – er mwyn ichi gael syniad o’r materion rydym yn eu hystyried.

Diolch eto am eich mewnbwn i’r broses hon; rydym yn edrych ymlaen at ddarllen eich canlyniadau.

Byddwn yn rhannu crynodeb o’r canlyniadau erbyn Tachwedd 2019 ar ein gwefan, a thrwy eich e-bostio’n uniongyrchol.

Byddwn yn cael gwybod os bydd ein cais yn llwyddiannus ym mis Mawrth 2020. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â mi ar: michaelthomas@transitionnetwork.org 

Mike Thomas

Y Rhwydwaith Trawsnewid


0 of 66 answered
 

T