Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά των φιλάθλων και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για ερευνητικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, για αυτό σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο. Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες. 

Εάν σε κάποιο σημείο αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να σταματήσετε. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 45 ερωτήσεις κατανεμημένες σε 6 ενότητες. Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 6-8 λεπτά. Σημειώστε ότι για να περάσετε στην επόμενη ενότητα, πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις της προηγούμενης. 

Εάν συμφωνείτε να συμμετέχετε στην έρευνα παρακαλούμε πατήστε συνέχεια για να απαντήσετε τις ερωτήσεις.

T