Australian Alumni Symposium 2 - Human and Society - 17 June 2023

You are invited to register for participation in the Australian Alumni Symposium 2 - Human and Society on Saturday 17 June 2023 in Danang, 8.30am - 5pm. All alumni, their colleagues, friends and students (aged 18 and above) are invited to this event.

The Symposium will be followed by an Alumni Reception, 5.15 - 6.30pm. Only alumni are invited to this event.

Please see the Agenda for details.

English-Vietnamese interpretation is provided at the event. 
 
If you are interested in Symposium 3 - Responsible Growth, in Hanoi in September 2023, please follow our Facebook page for further announcements about this event in due course. 
 
---
 
Kính mời anh/chị đăng ký tham dự Diễn đàn Cựu sinh Australia 2 - Con người và Xã hội diễn ra tại Đà Nẵng, thứ Bảy 17/6/2023, 8h30 sáng đến 5h chiều. Diễn đàn sẽ mở rộng đăng ký cho đồng nghiệp, bạn bè và sinh viên của cựu sinh Australia, từ 18 tuổi trở lên.

Sau khi Diễn đàn kết thúc, kính mời các cựu sinh Australia lưu lại tham dự Tiệc giao lưu với các cựu sinh từ 5h15 - 6h30 tối. Sự kiện này chỉ dành cho cựu sinh Australia. 

Vui lòng tham khảo Chương trình chi tiết tại đây.

Sự kiện có phiên dịch Anh-Việt.
 
Nếu anh/chị muốn tham dự Diễn đàn 3 - Phát triển có trách nhiệm, diễn ra trong tháng 9/2023 tại Hà Nội, vui lòng theo dõi trang Facebook để sớm cập nhật thông tin về các sự kiện dành cho cựu sinh viên Úc. 

Question Title

* 1. Anh/chị là... (You are...)

T