Sahminta Waalidka iyo Ardayga

Fikradaada Waa Muhiim! / Waxaan kuugu mahadnaqaynaa inaad waqti siisay si aad uga bixiso jawaab celin muhiim ah oo ku saabsan Xirfadda Waxbarashada Farsamada (CTE) ee Dugsiyada Magaalada Columbus. Taladaadu waxay muhiim u tahay xoojinta barnaamijyada mustaqbalka kaddib marka aan ku soo noqono maalinta shaqada caadiga.

Question Title

* 1. Kuwan soo socdaa, keebaa u-sharaxaya sida ugu fiican xiriirka Xirfadda-Farsamo Waxbarasho eed la leedahay Dugsiyada Magaalada Columbus?

 

T