Screen Reader Mode Icon
În contextul realizării raportului anual de sustenabilitate, Autoklass și-a propus să înțeleagă punctul dumneavoastră de vedere privind importanța impactului social, de mediu și economic al activităților sale.

Răspunsurile dumneavoastra vor ajuta Autoklass să-și stabilească prioritățile privind strategia de sustenabilitate și responsabilitate socială.

Mențiune GDPR: Această cercetare se desfășoară în baza interesului legitim al Autoklass de a identifica modul în care sunt percepute acțiunile, produsele și serviciile sale. Răspunsurile dumneavoastră sunt complet anonime
Vă mulțumim!

Question Title

* În relația cu Autoklass, sunteți:

Opinia părților interesate privind implicarea Autoklass

Conștienți de impactul pe care îl generează poluarea mediului, alături de Grupul Romstal, Autoklass a demarat începând cu anul 2014 un amplu proiect în direcția conservării mediului, prin reducerea consumurilor de resurse naturale, reducerea emisiilor de CO2, reducerea poluării, gestionarea și valorificarea eficientă a deșeurilor, promovarea atitudinii, proceselor și produselor ECO.

Compania Autoklass se implică activ în dezvoltarea societăţii şi a comunităţilor din care face parte, susţinând proiecte din domenii precum educaţie, sănătate, sport şi ecologie.

Întreaga activitate a companiei este guvernata de etica în afaceri:
· Cultura organizațională bazată pe valori
· Selectarea cu atenție a partenerilor de afaceri
· Respectarea legislației privind concurența
· Informare și instruire
· Concurență loială
· Anti-fraudă financiară
· Tratarea riscurilor de corupție
· Respectarea drepturilor omului
· Respectarea prevederilor regulamentului privind prelucrarea datelor personale

Question Title

* Având în vedere cele de mai sus, cât de mult ar trebui să se concentreze Autoklass asupra următoarelor subiecte, în cadrul strategiei de sustenabilitate?

1. Schimbări climatice. Managementul emisiilor de gaze cu efect de seră.

Question Title

* 2. Reorientarea consumului de energie către surse regenerabile.

Question Title

* 3. Colectarea separată și reciclarea deșeurilor. Gestionarea în siguranță a substanțelor periculoase.

Question Title

* 4. Reducerea consumului de apă și gestionarea în parametri de siguranță a apelor reziduale.

Question Title

* 5. Comercializarea autovehiculelor electrice, hybrid și plug-in hybrid. Promovarea unui stil de viață sustenabil.

Question Title

* 6. Creșterea conștientizării referitoare la siguranța în trafic, prin informare, educare, comunicarea beneficiilor sistemelor de siguranță și asistență la condus ale autovehiculelor comercializate.

Question Title

* 7. Cultura organizațională. Cursuri de educație ecologică pentru angajați. Implicare în inițiative de mediu.

Question Title

* 8. Sănătate și siguranță la locul de muncă. Evaluarea riscurilor, instruire, educare, creșterea nivelului de conștientizare, bune practici pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor.

Question Title

* 9. Dezvoltarea profesională a angajaților prin implementarea programelor de instruire și perfecționare continuă.

Question Title

* 10. Etica în afaceri. Promovarea concurenței loiale. Revizuirea cu regularitate a codului de conduită Autoklass.

Question Title

* 11. Politica anticorupție, lupta împotriva actelor de luare și dare de mită și a conflictelor de interese.

Question Title

* 12. Politica privind diversitatea și incluziunea. Combaterea tuturor formelor de discriminare, asigurarea egalității de șanse, crearea unui loc de muncă divers și incluziv.

Question Title

* 13. Politica GDPR. Prelucrarea datelor în conformitate cu principii acceptate la nivel național și european în domeniul  protecției datelor.

Question Title

* 14. Școala duală: programe de pregătire practică în parteneriat cu licee și facultăți de profil, pentru pregătirea viitorilor profesioniști din domeniul tehnic.

Question Title

* 15. Investiții în comunități / Proiecte CSR (responsabilitate socială) și culturale. Implicarea voluntară a angajaților și a partenerilor Autoklass în aceste proiecte.

Question Title

* 16. Relația cu furnizorii. Practici etice, siguranța produselor și procese sustenabile în lanțul de aprovizionare.

Question Title

* În afară de subiectele prezentate mai sus, considerați că mai sunt și alte subiecte ce țin de sustenabilitate pe care Autoklass ar trebui să se concentreze?

Vă rugăm să completați în căsuța de mai jos mențiunile dvs:

Question Title

* Vă mulțumim pentru răspunsuri!

Dacă doriți să primiți rezultatele sondajului, vă rugăm să ne oferiți datele dvs. de contact.

Mențiune GDPR: Răspunsurile dumneavoastra sunt complet anonime iar datele dumneavoastra de contact vor fi folosite doar în scopul menționat mai sus.

0 din 19 cu răspuns
 

T