Magaca canuga (ikhtiyaari ah):

Question Title

* 1. Magaca canuga (ikhtiyaari ah):

Qoyskeyga wuxuu ka qeyb qaatay Kormeerida Dhaqdhaqaaqa Mashruuca “Bridge” inta lagu jiro sannad dugsiyeedka 2017-18?

Question Title

* 3. Qoyskeyga wuxuu ka qeyb qaatay Kormeerida Dhaqdhaqaaqa Mashruuca “Bridge” inta lagu jiro sannad dugsiyeedka 2017-18?

Waxaan ka qeyb qaatay Tababarka Waxbarashada Waalidka Qoysaska Horay u socda ee ECEAP ay bixisay?

Question Title

* 4. Waxaan ka qeyb qaatay Tababarka Waxbarashada Waalidka Qoysaska Horay u socda ee ECEAP ay bixisay?

Waxaan ku luglahaa ECEAP ee wadooyinka xigga: Calaameey dhammaan kuwa khuseyo

Question Title

* 5. Waxaan ku luglahaa ECEAP ee wadooyinka xigga: Calaameey dhammaan kuwa khuseyo

Faalooyinka

Question Title

* 6. Faalooyinka

Sidee ayay ECEAP kuu soo ogeysiineysaa dhacdooyinka, fursadaha waxbarashada, tallooyinka caafimaadka, diyaarsanaanta Dugsiga barbaarinta, iwm.? Calaameey dhammaan kuwa khuseyo

Question Title

* 7. Sidee ayay ECEAP kuu soo ogeysiineysaa dhacdooyinka, fursadaha waxbarashada, tallooyinka caafimaadka, diyaarsanaanta Dugsiga barbaarinta, iwm.? Calaameey dhammaan kuwa khuseyo

Faalooyinka

Question Title

* 8. Faalooyinka

Macalinka canugeyga iyo aniga waxaan ka hadalnay hormarka canugeyga

Question Title

* 9. Macalinka canugeyga iyo aniga waxaan ka hadalnay hormarka canugeyga

Macallinka cunugayga iyo anigu waxaannu cunugayga u samaynay hadafyo tacliineed

Question Title

* 10. Macallinka cunugayga iyo anigu waxaannu cunugayga u samaynay hadafyo tacliineed

Macalinka canugeyga wuu ila shaqeeyaa marka aan ka walaacsannahay canugeyga ama fasalka canugeyga

Question Title

* 11. Macalinka canugeyga wuu ila shaqeeyaa marka aan ka walaacsannahay canugeyga ama fasalka canugeyga

Fasalka canugeyga wuxuu ku bixiyaa fursadaha waxbarashada luuqada hooyo ee qoyskeena

Question Title

* 12. Fasalka canugeyga wuxuu ku bixiyaa fursadaha waxbarashada luuqada hooyo ee qoyskeena

Shaqaalaha ECEAP ayaa iga caawiyey helitaanka adeegyada caafimaad taas darteed daryeelka caafimaad cunugayga waa la qaabilay

Question Title

* 13. Shaqaalaha ECEAP ayaa iga caawiyey helitaanka adeegyada caafimaad taas darteed daryeelka caafimaad cunugayga waa la qaabilay

Kadib la shaqeynta shaqaalaha taageerada qoyska, waxaa wax badan iisuurtogashay in aan aqoonsado baahiyada canugeyga

Question Title

* 14. Kadib la shaqeynta shaqaalaha taageerada qoyska, waxaa wax badan iisuurtogashay in aan aqoonsado baahiyada canugeyga

Qoyskeyga wuxuu hormariyay hadafyada arimaha muhiimka ah ee nolosheena

Question Title

* 15. Qoyskeyga wuxuu hormariyay hadafyada arimaha muhiimka ah ee nolosheena

Waxaan leeyahay dad aan la hadli karo oo ka ogaan karo halka caawin loo daadayo haddii loo baahdo

Question Title

* 16. Waxaan leeyahay dad aan la hadli karo oo ka ogaan karo halka caawin loo daadayo haddii loo baahdo

Waan ogahay inta lacag ah ee aan u baahannahay inaan ku sameeyo in dhaqaale ahaan xasiloon

Question Title

* 17. Waan ogahay inta lacag ah ee aan u baahannahay inaan ku sameeyo in dhaqaale ahaan xasiloon

Waxaan la dajiyay hadafyada dhaqaalaha ee shaqaalaha taageerada qoyska ECEAP sannadkaan.

Question Title

* 18. Waxaan la dajiyay hadafyada dhaqaalaha ee shaqaalaha taageerada qoyska ECEAP sannadkaan.

Waxaan qorsheeyay inaan joogteeyo ka shaqeynta hadafyadeyda dhaqaalaha.

Question Title

* 19. Waxaan qorsheeyay inaan joogteeyo ka shaqeynta hadafyadeyda dhaqaalaha.

Kadib taageerada ECEAP sannadkaan, way ii sahlantahay aniga inaan isdajiyo oo aan ka fakiro dhibaatooyinkeyga oo illaa dhinaca xalka.

Question Title

* 20. Kadib taageerada ECEAP sannadkaan, way ii sahlantahay aniga inaan isdajiyo oo aan ka fakiro dhibaatooyinkeyga oo illaa dhinaca xalka.

Shaqaalaha ECEAP way ixtiraamaan aaminaada qoyskeyga, dhaqanka, luuqada iyo dhaqamada barbaarinta canuga

Question Title

* 21. Shaqaalaha ECEAP way ixtiraamaan aaminaada qoyskeyga, dhaqanka, luuqada iyo dhaqamada barbaarinta canuga

Taageerada aan ka helay ECEAP waxay sahlisay isbadelka dugsiga barbaarinta

Question Title

* 22. Taageerada aan ka helay ECEAP waxay sahlisay isbadelka dugsiga barbaarinta

Ma haysaa faalooyin dheeraad ah ee aad jeclaan laheyd in aad ku dartid?

Question Title

* 23. Ma haysaa faalooyin dheeraad ah ee aad jeclaan laheyd in aad ku dartid?

T