Beste inwoner van de gemeente Cranendonck, 
 
Iedere dorpskern in Cranendonck heeft een ‘sociaal makelaar’. Deze dorpsondersteuner is er voor iedereen die een vraag heeft of juist graag hulp aanbiedt en verbindt deze mensen met elkaar. De sociaal makelaar is een toegankelijke vertrouwenspersoon die bij de mensen thuis achter de voordeur komt en voert gesprekken om hun behoeften te begrijpen. Daardoor weet de sociaal makelaar goed welke vragen en wensen er bij meerdere mensen spelen. Deze vragen kunnen gezamenlijk worden opgepakt met vrijwilligers en organisaties uit Cranendonck.
 
Na een aantal jaar is het nu tijd om de rol van sociaal makelaars in Cranendonck te evalueren en samen te kijken naar de toekomst. Uw mening is erg belangrijk om te zorgen dat de hulp die de sociaal makelaars bieden goed past bij wat mensen in de verschillende dorpen nodig hebben.
 
Aan het einde van deze vragenlijst kunt zich opgeven voor een gesprek over de sociaal makelaars in uw kern.
 
Uw reacties zullen anoniem verwerkt worden. De vragenlijst zal ongeveer 5 tot 10 minuten duren.
 
Alvast bedankt!

T