Norsk Skolebridge fokuserer på at ALLE kan delta på lik linje i fritidstilbudet med bridge. Vi legger opp til at funksjonsfriske og deltakere med funksjonsnedsettelser kan delta helt på lik linje i Norsk Skolemesterskap i bridge i Bodø 24.-26. mai.

Det innebærer at vi vil gjøre nødvendige tilpasninger for barnet, og at de som på grunn av funksjonsnedsettelse ha behov for ledsager kan ha med seg en voksen som vi dekker kostnadene for.

Bufdir støtter ALLE med i skolemesterskapet.

Question Title

* 1. Navn på barnet

Question Title

* 2. Hvilken skole / gruppe til hører barnet?

Question Title

* 3. Har barnet ledsagerbevis?

Question Title

* 4. Hva er navnet på ledsageren som skal være med?

Question Title

* 5. E-post ledsager

Question Title

* 6. Telefonnummer ledsager

Alle voksne som skal være med på tur må vise ny politiattest (barneomsorgsattest). Dette søker man enkelt om på nett. Merk at du må få tilsendt skjema som beskriver formålet for attesten som skal legges ved søknaden.

Når du har fått attesten (i Digipost eller Altinn) skal denne vises til Marianne Harding, enten ved å videresende den fra Digipost eller vise den fysisk.

Question Title

* 7. Ledsager godtar å søke om og fremvise ny politiattest.

Question Title

* 8. Ledsager er kjent med alle behov for tilrettelegging som barnet trenger, og er kjent med ansvaret for å gjøre nødvendige behov kjent for arrangøren

Alle barn som har ledsagerbevis vil få innvilget å ha med seg ledsager. Dersom barnet ikke har ledsagerbevis kan det innvilges at utgiftene til ledsager dekkes dersom behovet synliggjøres.

Det vil si at om barnet har ledsagerbevis trenger du bare å beskrive behovet for tilrettelegging, dersom barnet ikke har ledsagerbevis må du begrunne bedre.

Question Title

* 9. Beskriv funksjonsnedsettelsen og hvorfor barnet har behov for ledsager på turen:

Question Title

* 10. I hvilke situasjoner må vi som arrangør gi ekstra hjelp/støtte/tilrettelegging?

Question Title

* 11. Hvilke behov for tilrettelegging er det på reise/under turneringen/på kveldstid? Beskriv.

Question Title

* 12. Kan barnet bo sammen med de andre på skolen?

Question Title

* 13. Trenger barnet og/eller ledsager hotell?

T