Hættumat vegna Skaftárhlaupa.

Spurningalisti sendur á íbúa Skaftárhrepps til að fá fram upplifun þeirra varðandi hlaupið haustið 2015 og viðhorf til framtíðaraðgerða.

Question Title

* 1. Aldur?

Question Title

* 2. Kyn

Question Title

* 3. Hjúskaparstaða

Question Title

* 4. Fjöldi barna á framfæri

Question Title

* 5. Heimilisfang

Kjósi viðkomandi að gefa ekki upp heimilisfang væri gott að fá svar við næstu spurningu varðandi búsetu.

Question Title

* 6. Búseta innan Skaftárhrepps

Question Title

* 7. Atvinna 

ISTARF 95 flokkunin er alþjóðleg. Hún  er höfð hér með til þess að auðvelda samanburð við aðrar kannanir. Það væri vel þegið að þessi reitur væri fylltur út af viðkomandi

Question Title

* 8. Atvinnugrein samkvæmt ISTARF 95 flokkun

Question Title

* 9. Olli eitthvað af neðangreindu þér áhyggjum við upphaf flóðsins og þegar það stóð sem hæst?

  Engum áhyggjum Litlum áhyggjum Talsverðum áhyggjum Miklum áhyggjum Mjög miklum áhyggjum
Of skammur viðbragðstími til að bjarga fólki eða verðmætum
Hugsanlegar landskemmdir af völdum flóðvatns
Hugsanlegar gróðurskemmdir af völdum aurfoks í kjölfar hlaupsins
Hugsanlegar  skemmdir á innviðum/mannvirkjum
Hugsanlegt eldgos í kjölfar hlaupsins
Hugsanlegt heilsufarstjón af völdum vatnsmengunar frá hlaupvatninu
Annað

Question Title

* 10. Hvaða breytingar á náttúrufari telur þú hafa orðið vegna hlaupsins og haft jákvæð áhrif

  Tek ekki afstöðu Engin jákvæð áhrif Lítil jákvæð áhrif Talsverð jákvæð áhrif Mikil jákvæð áhrif
Farvegabreytingar af völdum flóðvatns
Landbrot eða gróðurskemmdir af völdum flóðvatns
Gróðurbreytingar af völdum foks
Rykmengun í lofti
Breyting á grunnvatnsrennsli
Breyting á rennsli vatnsfalla
Breyting í sprettu á gróðri
Annað

Question Title

* 11. Hvaða breytingar á náttúrufari telur þú hafa orðið vegna hlaupsins og haft neikvæð áhrif

  Tek ekki afstöðu Engin neikvæð  áhrif Lítil neikvæð áhrif Talsverð neikvæð áhrif Mikil neikvæð áhrif
Farvegabreytingar af völdum flóðvatns
Landbrot eða gróðurskemmdir af völdum flóðvatns
Gróðurbreytingar af völdum foks
Rykmengun í lofti
Breyting á grunnvatnsrennsli
Breyting á rennsli vatnsfalla
Breyting í sprettu á gróðri
Annað

Question Title

* 12. Telur þú að einhverjir af neðantöldum þáttum hafi aukið lífsgæði þín til skamms tíma vegna flóðsins

  Engin jákvæð áhrif Lítil jákvæð áhrif Talsverð jákvæð áhrif Mikil jákvæð áhrif Mjög mikil jákvæð áhrif
Farvegabreytingar af völdum flóðvatns
Landbrot eða gróðurskemmdir af völdum flóðvatns
Gróðurbreytingar af völdum foks
Rykmengun í lofti
Breyting á grunnvatnsrennsli
Breyting á rennsli vatnsfalla
Breyting í sprettu á gróðri
Annað og þá hvað

Question Title

* 13. Telur þú að einhverjir af neðantöldum þáttum hafi dregið úr lífsgæðum þínum til skamms tíma vegna flóðsins

  Engin neikvæð áhrif Lítil neikvæð áhrif Talsverð neikvæð áhrif Mikil neikvæð áhrif Mjög mikil neikvæð áhrif
Farvegabreytingar af völdum flóðvatns
Landbrot eða gróðurskemmdir af völdum flóðvatns
Gróðurbreytingar af völdum foks
Rykmengun í lofti
Breyting á grunnvatnsrennsli
Breyting á rennsli vatnsfalla
Breyting í sprettu á gróðri
Breyting á innviðum svo sem vegagerð, veitur, fjarskiptabúnaður
Aukin ferðamennska
Annað

Question Title

* 14. Telur þú að einhverjir af neðantöldum þáttum hafi aukið lífsgæði þín til langs tímavegna flóðsins

  Engin jákvæð áhrif Lítil jákvæð áhrif Talsverð jákvæð áhrif Mikil jákvæð áhrif Mjög mikil jákvæð áhrif
Farvegabreytingar af völdum flóðvatns
Landbrot eða gróðurskemmdir af völdum flóðvatns
Gróðurbreytingar af völdum foks
Rykmengun í lofti
Breyting á grunnvatnsrennsli
Breyting á rennsli vatnsfalla
Breyting í sprettu á gróðri
Breyting á innviðum svo sem vegagerð, veitur, fjarskiptabúnaður
Aukin ferðamennska
Annað

Question Title

* 15. Telur þú að einhverjir af neðantöldum þáttum hafi dregið úr lífsgæðum þínum til langs tíma vegna flóðsins

  Engin neikvæð áhrif Lítil neikvæð áhrif Talsverð neikvæð áhrif Mikil neikvæð áhrif Mjög mikil neikvæð áhrif
Farvegabreytingar af völdum flóðvatns
Landbrot eða gróðurskemmdir af völdum flóðvatns
Gróðurbreytingar af völdum foks
Rykmengun í lofti
Breyting á grunnvatnsrennsli
Breyting á rennsli vatnsfalla
Breyting í sprettu á gróðri
Breyting á innviðum svo sem vegagerð, veitur, fjarskiptabúnaður
Aukin ferðamennska
Annað

Question Title

* 16. Hvað finnst þér skipta máli að sé til staðar varðandi fyrstu viðbrögð við Skaftárhlaupum í framtíðinni

  Skiptir engu Skiptir litlu Skiptir talsverðu Skiptir miklu Skiptir mjög miklu
Hættumat með sviðsmyndum og skilgreindum flóðaleiðum
Viðvörunartími meiri en 48 tímar
Viðvörunartími meiri en 10 tímar
Sjálfvirk sms skilaboð í farsíma
Tilkynning í útvarpi
Tilkynning í sjónvarpi
Tilkynning á neti
Annað

Question Title

* 17. Hvað finnst þér skipta máli varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir vegna Skaftárhlaupa í framtíðinni

  Skiptir engu  Skiptir litlu Skiptir talsverðu Skiptir miklu Skiptir mjög miklu
Hættumat með sviðsmyndum og skilgreindum flóðaleiðum
Binding fokjarðvegs
Lega og áhrif varnarmannvirkja
Veituleiðir
Landnýting
Uppbygging innviða svo sem val á vegstæðum
Annað

T