Надяваме се разговорът, който си провел/а с консултанта, да е бил ползотворен. Тук ще намериш една кратка анонимна анкета, чрез която искаме да разберем твоите впечатления и забележки относно консултантите ни. Молим те да отделиш 5 минути, за да отговориш на въпросите по-долу, като кликнеш в съответното кръгче. Това ще помогне да се подобри работата на линията за деца 116 111.

Question Title

* 1. Ти чувстваше ли се разбран/на по време на разговора?

Question Title

* 2. Консултантът отнесе ли се със съчувствие към проблема ти?

Question Title

* 3. Консултантът интересуваше ли се в каква среда живееш?

Question Title

* 4. А поинтересува ли се от други моменти от твоя живот?

Question Title

* 5. Консултантът изказа ли се по начин, по който да го разбереш?

Question Title

* 6. Беше ли приятелски настроен/на към теб?

Question Title

* 7. Накара ли те да се чувстваш защитен/на по време на разговора?

Question Title

* 8. Напиши ни за още нещо, което сме забравили да те попитаме?

Question Title

* 9. Напиши ни как се чувстваш сега, след като проведе разговора?

Question Title

* 10. Би ли се обадил/а отново?

T