Chestionar privind reabilitarea urbană

În cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50, sunt elaborate 5 ghiduri tematice dedicate autorităților publice și altor factori interesați:
 • Gestionarea și implementarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv în sistem GIS;
 • Dezvoltarea localităților, prioritizarea și implementara investițiilor publice utilizând instrumentele de planificare teritorială;
 • Planificarea urbană pentru limitarea schimbărilor climatice și a expansiunii urbane necontrolate;
 • Dezvoltarea urbană privind mobilitatea urbană durabilă;
 • Reabilitarea cartierelor, inclusiv reabilitarea clădirilor afectate de riscul sesmic.
Chestionarul vizeză Ghidul privind reabilitarea cartierelor, inclusiv reabilitarea clădirilor afectate de riscul seismic și are scopul de a contribui la dezvoltarea ghidului prin colectarea de date și informații privind problemele la nivelul cartierelor, propuneri de măsuri, inițiative de prioritizare și alocare a fondurilor necesare pentru reabilitare. Chestionarul se adresează autorităților locale, specialiștilor în domeniu și cetățenilor.

Conținutul ghiului poate fi consultat accesând următorul link: https://www.mdlpa.ro/pages/consultareghidproceduri.

Potrivit ghidului, reabilitarea urbană este: „o operațiune urbanistică prin care se aduc transformări mediului construit și celui neconstruit din zonele din interiorul localităților, în scopul îmbunătățirii calității acestora. Zonele destinate reabilitării urbane pot fi delimitate prin Planul Urbanistic General (PUG) al localităților sau printr-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) cu o abordare cu un nivel ridicat de complexitate”.

Reabilitarea urbană se poate realiza prin următoarele tipuri de intervenții: 
 1. Reabilitarea construcțiilor și a elementelor de infrastructură;
 2. Amenajarea spațiilor publice urbane, inclusiv a spațiilor verzi;
 3. Crearea de spații verzi;
 4. Realizarea sau desființarea unor construcții sau a unor elemente de infrastructură;
 5. Restaurarea unor monumente, a unor ansambluri de monumente sau a unor situri clasate în Lista Monumentelor Istorice (LMI);
 6. Orice alte intervenții care au ca scop îmbunătățirea calității mediului construit și a celui neconstruit.
Datele cu caracter personal pe care le furnizați în cadrul chestionarului vor fi prelucrate luându-se în considerare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Question Title

* 1. În ce categorie vă încadrați?

T