Vallás

Question Title

* 1. Milyen felekezetben keresztelték meg / jegyezték be Önt?

Question Title

* 2. Jelenleg érzi-e önmagát valamilyen vallási felekezethez tartozónak?

Question Title

* 3. Kereszténynek tartja önmagát?

Question Title

* 4. Vallásosan nevelték, nevelik Önt otthon?

Question Title

* 5. Gyerekként vitték-e/járt-e templomba?

Question Title

* 6. Az alábbi formák közül melyiket gyakorolják otthon, közösen? 

Question Title

* 7. Ki/kik nevelték vallásosan otthon? (Több válasz is megadható)

Question Title

* 8. Részt vett-e valaha az alábbi vallásos alkalmakon? (Több válasz is megjelölhető)

Question Title

* 9. Jár-e jelenleg, vagy járt-e Ön valaha egyházi óvodába, iskolába, felsőoktatási intézménybe?

Question Title

* 10. Milyen szintű tanulmányait végezte Ön egyházi intézményben? (Több válasz is megjelölhető)

Question Title

* 11. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (Kérem egy értékelést jelöljön meg!)

  1 - Egyáltalán nem értek egyet 2 3 4 5 - Teljes mértékben egyet értek
Volt már olyan vallási élménye, amely révén megerősödött a vallási kötődése. (közelebb került valláshoz vagy Istenhez.)
Volt már olyan Istenélménye, amely révén megerősödött a hite.
A keresztény közösség vigaszt nyújt Önnek gondok, bajok idején.
Isten vigaszt nyújt Önnek a gondok, bajok idején.
Törekszik arra, hogy mindennapjait a kereszténység tanításai szerint élje.
A gyülekezethez tartozás sokat ad a hitéletéhez.
Az ifjúsági közösség meghatározó a hite alakulásában.

Question Title

* 12. Esküvőktől, temetésektől és családi eseményektől eltekintve, az elmúlt egy évben (a járványügyi helyzetet megelőzően) milyen gyakran vett részt istentiszteleten, gyülekezeti alkalmon?

Question Title

* 13. A COVID-19 ideje alatt hogyan kapcsolódott istentiszteleti alkalmakhoz elsődlegesen?

Question Title

* 14. A COVID19 okozta "karantén helyzet" alatt milyen csatornán töltekezett egyéb lelki alkalmakon?

Question Title

* 15. Milyen gyakran szokta Ön az alábbi tevékenységeket folytatni? (Kérem egy gyakoriságot jelöljön meg!)

  Naponta Hetente többször Hetente egyszer Havonta többször Havonta egyszer Évente néhányszor Évente egyszer Ritkábban, mint évente Gyakorlatilag soha
Imádság
Bibliaolvasás
Ifjúsági alkalom
Bibliaóra
Istentisztelet

Question Title

* 16. Milyen gyakran szokott Ön ifjúsági táborokon/hétvégéken részt venni?

 
17% of survey complete.

T