Như một phần của nỗ lực cải thiện dịch vụ, chúng tôi xin quí vị phát tâm hoàn tất bản thăm dò này nếu đã từng nhận những giúp đỡ thiết thực, trợ giúp dịch vụ xã hội, hay tư vấn tại TTYTCĐSW. Chúng tôi muốn ý kiến thật của quí vị. Tên quí vị sẽ không xuất hiện bất cứ đâu trong bản thăm dò này. Phần trả lời của quí vị sẽ nặc danh và được bảo mật. Những câu trả lời sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ quí vị trong tương lai

Question Title

* 1. Quí vị thường đến địa điểm nào?

Question Title

* 2. Kể từ tháng 3 năm 2020, quí vị đã tiếp cận những loại dịch vụ hay chương trình gì (xin đánh dấu mọi mục thích ứng)?

Question Title

* 3. Khi các buổi gặp mặt trực tuyến được cho phép nhiều hơn, thì quí vị sẽ chọn lại cách gặp mặt ảo (nếu được) hay không?:

Question Title

* 4. Quí vị có đã trải nghiệm được bất cứ lợi ích nào sau đây từ cuộc viếng thăm ảo này thay vì gặp mặt? (xin chọn mọi mục thích ứng):

Question Title

* 5. Quí vị có sẽ còn nhiều khả năng chọn lại phương cách ảo (nếu phù hợp) để được chăm sóc hay tham gia một chương trình hay không, khi có nhiều điều kiện gặp mặt hơn?

Question Title

* 6. Xin vui lòng chọn đáp án phù hợp nhất

  Đồng ý mạnh mẽ Đồng ý Không đồng ý, cũng không phản đối Không đồng ý Phản đối mạnh mẽ
Nhờ viếng thăm và xử dụng các dịch vụ tại TTYTCĐSW, tôi cảm thấy gắn bó hơn với cộng đồng của mình
Những chương trình và dịch vụ tại TTYTCĐSW đã giúp tôi cải thiện sức khỏe và niềm vui sống của mình (hay của gia đình)
Nhờ viếng thăm và xử dụng các dịch vụ tại TTYTCĐSW, tôi đã biết được nhiều nơi đến xin giúp đở trong cộng đồng của mình
Tôi luôn thấy thoải mái và được tiếp đón ân cần tại TTYTCĐSW
Tôi cảm thấy an toàn khi tiếp cận dịch vụ tại TTYTCĐSW
Tôi biết cách đưa ra một đề nghị hay than phiền
Nói chung, tôi cảm thấy thỏa mãn với các dịch vụ hoặc các chương trình mà tôi nhận được tại TTYTCĐSW

Question Title

* 7. Quí vị đã phải mất bao nhiêu ngày kể từ lúc bắt đầu tìm gặp bác sĩ hay y sĩ cho đến lúc được thật sự gặp mặt họ tại phòng mạch?

Question Title

* 8. Khi phục vụ quí vị, bao lâu một lần nhân viên của chúng tôi mới:

  Luôn luôn Thường khi Đôi khi Hiếm khi Không bao giờ
Có cho quí vị tham dự nhiều như mong muốn vào những quyết định về việc chăm sóc và điều trị cho mình không?
Có đối xử với quí vị một cách lịch sự và tôn trọng không?
Có dành đủ thời giờ bên quí vị không?

Question Title

* 9. Tôi biết mình có thể bước vào để được phục vụ nếu không lấy được hẹn?

Question Title

* 10. Quí vị có lời bàn hay gợi ý gì không về dịch vụ của chúng tôi?

Question Title

* 11. Quí vị dùng những chương trình hay dịch vụ gì tại TTYTCĐSW? Xin vui lòng đánh dấu mọi mục đúng với mình.

Question Title

* 12. Tiếng mẹ đẻ của quí vị là gì (ngôn ngữ đầu tiên học tại nhà thuở nhỏ, đến nay vẫn còn hiểu)? (chỉ đánh dấu một mục)

Question Title

* 13. Quí vị có sinh ngoài Canada không?

Question Title

* 14. Mục nào sau đây diễn tả gần nhất nhóm chủng tộc hay dân tộc của quí vị?

Question Title

* 15. Quí vị thuộc giới nào?

Question Title

* 16. Định hướng giới tính của quí vị là gì? (chỉ đánh dấu một mục)

Question Title

* 17. Thu nhập của cả nhà quí vị trước khi trừ thuế là bao nhiêu vào năm ngoái?

Question Title

* 18. Quí vị có khuyết tật gì không?

Question Title

* 19. Quí vị còn điều gì khác muốn nói về dịch vụ của chúng tôi không

 
100% of survey complete.

T