Chúng tôi yêu cầu quý vị giúp đỡ trong việc cải tiến các chương trình tại Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Sommerset West (SWCHC). Mong quý vị cho ý kiến về công việc chúng tôi đang làm và những điều có thể được làm tốt hơn. Rất mong ý kiến chân thành của quý vị. Tên của quý vị sẽ không xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bản thăm dò ý kiến này. Các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ kín. Các dịch vụ mà quý vị đang thụ hưởng sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu quý vị lựa chọn không trả lời các câu hỏi này.

Question Title

* 1. Quí vị thường đến địa điểm nào?

Question Title

* 2. Trong một năm qua, quý vị đã tiếp cận với những loại dịch vụ hoặc chương trình nào (đánh dấu tất cả các câu trả lời có)?

Question Title

* 3. Khi quý vị đến khám cá nhân, phải mất bao nhiêu ngày kể từ lần đầu tiên tìm cách gặp bác sỹ hoặc y tá cho tới khi thực sự gặp được ông ta/cô ta tại phòng khám?

Question Title

* 4. Quý vị có biết mình có thể sử dụng dịch vụ đến và chờ nếu không lấy được hẹn?

Question Title

* 5. Quý vị có gặp phải bất kỳ vấn đề gì hoặc quan ngại nào về các cuộc thăm khám từ xa/chương trình nhóm sau đây không? (đánh dấu tất cả các câu trả lời có):

Question Title

* 6. Quý vị có thấy mình được các lợi ích gì từ việc thăm khám hoặc chương trình nhóm theo cách từ xa thay vì gặp mặt trực tiếp? (đánh dấu tất cả các câu trả lời có):

Question Title

* 7. Khả năng quí vị chọn dịch vụ chăm sóc hoặc tham gia lại chương trình từ xa là như thế nào?

Question Title

* 8. Quí vị dùng những chương trình hay dịch vụ gì tại Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Somerset West? Xin vui lòng đánh dấu mọi mục đúng với mình.

Question Title

* 9. Khi phục vụ quí vị, bao lâu một lần nhân viên của chúng tôi mới:

  Luôn luôn Thường khi Đôi khi Hiếm khi Không bao giờ
Cho quí vị tham dự vào việc quyết định sự chăm sóc và điều trị cho mình không?
Có đối xử với quí vị một cách lịch sự và tôn trọng không?
Có dành đủ thời giờ bên quí vị không?

Question Title

* 10. Xin vui lòng chọn đáp án phù hợp nhất

  Đồng ý mạnh mẽ Đồng ý Không đồng ý, cũng không phản đối Không đồng ý Phản đối mạnh mẽ
Nhờ viếng thăm hoặc sử dụng các dịch vụ tại SWCHC, tôi cảm thấy gắn bó hơn với cộng đồng của mình
Những chương trình và dịch vụ tại SWCHC đã giúp tôi cải thiện sức khỏe và niềm vui sống của bản thân (hay của gia đình tôi)
Nhờ viếng thăm và sử dụng các dịch vụ tại SWCHC, tôi đã biết được nhiều hơn về các nguồn hỗ trợ có sẵn trong cộng đồng của mình
Tôi luôn thấy thoải mái và được tiếp đón ân cần tại SWCHC
Tôi cảm thấy an toàn khi tiếp cận dịch vụ tại SWCHC
Tôi biết cách đưa ra đề nghị hay khiếu nại
Nói chung, tôi cảm thấy thỏa mãn với các dịch vụ hoặc các chương trình mà tôi nhận được tại SWCHC

Question Title

* 11. Quí vị có bình luận hay gợi ý gì về dịch vụ của chúng tôi không?

Question Title

* 12. Mục nào sau đây diễn tả đúng nhất nhóm chủng tộc hay dân tộc của quí vị?

Question Title

* 13. Tiếng mẹ đẻ của quí vị là gì (ngôn ngữ đầu tiên học tại nhà thuở nhỏ, đến nay vẫn còn hiểu)? (chỉ đánh dấu một mục)

Question Title

* 14. Quí vị có được sinh ra ở bên ngoài Canada không?

Question Title

* 15. Quí vị thuộc giới nào?

Question Title

* 16. Định hướng giới tính của quí vị là gì? (chỉ đánh dấu một mục)

Question Title

* 17. Thu nhập của cả nhà quí vị trước khi trừ thuế là bao nhiêu vào năm ngoái?

Question Title

* 18. Quí vị có khuyết tật gì không?

Question Title

* 19. Quí vị còn điều gì khác muốn nói về dịch vụ của chúng tôi không?

T